Interný audítor systému environmentálneho manažérstva podľa EN ISO 14001

Základné info
Prihlásiť sa na kurz

Popis kurzu

Objasniť a získať vedomosti o systéme environmentálneho manažérstva podľa normy STN EN ISO 14001. Objasniť postupy a zásady auditovania EMS v súlade s ISO 19011 a pripraviť účastníkov kurzu na vykonávanie interných auditov v zmysle normy STN EN ISO 14001 Do kurzu je tiež začlenený blok informácií venovaný legislatíve v oblasti životného prostredia.

Cieľová skupina

Kurz je určený pre tých , ktorí implementujú systém environmentálneho manažérstva, uvažujú o jeho zavedení, alebo už majú certifikovaný systém environmentálneho manažérstva a sú zodpovední za jeho udržiavanie a zlepšovanie.

Obsahová náplň

Manažérstvo environmentu, procesný prístup, požiadavky normy ISO 19011, plánovanie, príprava, vedenie a vyhodnotenie interných auditov v zmysle normy ISO 19011, prístup audítora, modelové príklady realizácie interných auditov, praktické cvičenia vykonania interného auditu, psychológia a komunikácia pri audite, asertivita, test.

Lektor:
Ing. Katarína Oravská

Typ a platnosť osvedčenia:
Osvedčenie interných auditov. Kurz je akreditovaný Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR

Termíny kurzov

Otvára sa podľa záujmu.

Kontakt a miesto konania

Kontaktné údaje
Mgr. Lucia Horňáková
tel: +421 2/482 912 71
mobil: +421 903 580 019
e-mail: hornakova@tuvslovakia.sk

Adresa
Pobočka Košice, Hraničná 2, 040 17 Košice

O organizátorovi

Kontaktné údaje
tel: +421 2/482 912 71
mobil: +421 903 580 019
email: gabriela.barzikova@tuv-sud.sk
web: www.tuv-sud.sk/sk-sk/activity/vzdelavanie

Adresa
TÜV SÜD Slovakia s.r.o.
Jašíkova 6, Bratislava Zobraziť na mape