Preškolenie interných audítorov podľa normy ISO 14001:2015

Základné info
Prihlásiť sa na kurz

Popis kurzu

  • pripraviť  interných audítorov na vykonávanie interných auditov v organizáciách podľa revidovanej normy ISO 14001:2015,
  • oboznámiť podrobne účastníkov kurzu o norme ISO 14001:2015,
  • poukázať na zmeny medzi normami ISO 14001:2005 a ISO 14001:2015.


Pre koho je kurz určený:

Kurz je určený pre účastníkov zo širokej technickej verejnosti, ktorí prichádzajú do styku so systémami manažérstva a s normou ISO 9001. 

Kurz môžu absolvovať účastníci, ktorí už v minulosti absolvovali kurz interných audítorov a vedia sa hodnoverne preukázať certifikátom.

Obsahová náplň

  • základné zmeny po revízii normy ISO 14001,
  • potreby a očakávania v súvislosti s novým rozsahom systému manažérstva kvality,
  • nové požiadavky na manažment,
  • opatrenia na riešenie rizík a využívanie príležitosti na zlepšovanie spokojnosti zákazníka,
  • plánovanie zmien a riadenie zmien pri aktualizovaní systémov manažérstva,
  • integrácia 14001 s normami ISO 9001 a OHSAS 18001,
  • akčný plán ako sa pripraviť na prechod na revíziu normy ISO 14001:2015.

Termíny kurzov

27.06.2018

čas: 09:00 - 16:00
cena: 108 € (90 € bez DPH)

Prihlásiť sa

Kontakt a miesto konania

Kontaktné údaje
Ing. Adrián Kubinec
mobil:
+421 911 280 *** zobraziť


Adresa
Jána Hajdóczyho 7736/11, 917 01 Trnava
Hotel Empire

O organizátorovi

Kontaktné údaje
tel:
+421 46/547 49 *** zobraziť

mobil:
+421 911 280 *** zobraziť

email:
cems@... zobraziť

web: cems.sk/

Adresa
CeMS, s.r.o.
Hurbanovo námestie 19/45, Bojnice Zobraziť na mape

Hodnotenie kurzu

(hlasujte)