MANAŽÉR/ INTERNÝ AUDÍTOR EMS podľa normy ISO 14001:2015

Základné info
Prihlásiť sa na kurz

Popis kurzu

Cieľ kurzu: nosná časť kurzu je zameraná na objasnenie postupov a zásad auditovania SME (systému manažérstva environmentu) a výklad normy ISO 14001:2015. Účastník kurzu získa potrebné informácie a zároveň praktické nástroje pre úspešné a účinné auditovanie systému riadenia životného prostredia z pohľadu audítora aj manažéra EMS. Do kurzu je tiež začlenený blok informácií venovaný legislatíve v oblasti životného prostredia.

Cieľová skupina

Kurz je určený predovšetkým pracovníkom, ktorí v organizácii sú alebo budú zastávať funkciu osobitného predstaviteľa ( manažéra EMS), ktorý má, alebo bude mať zodpovednosť a právomoc na zavedenie a udržiavanie požiadaviek EMS v súlade s normou ISO 14001, prípadne pre ostatných (dospelých nad 18 rokov), ktorí majú záujem zdokonaliť sa v danej oblasti.

Obsahová náplň

Filozofiou kurzu je odovzdať účastníkom „know-how – ako a čím“, vedomosti a zručnosti, ktoré im pomôžu fundovanejšie a efektívnejšie pracovať v oblasti systémov manažérstva environmentu v ich organizácii. Pritom nepôjde len o semináre a prednášky, ale aj o odovzdanie praktických rád a skúsenosti v podaní našich odborníkov – profesionálov, ktorí ich získali priamo pri výkone auditov v rôznych organizáciách na Slovensku a v zahraničí. Dnes, keď sa prístupy k ochrane ŽP stávajú rozhodujúcimi faktormi v posudzovaní spoločnosti, Vám ponúkame pomoc pri eliminovaní environmentálnych rizík vo Vašej organizácii prostredníctvom fungujúcich a účinných systémov riadenia.

Termíny kurzov

Otvára sa podľa záujmu.

Kontakt a miesto konania

Kontaktné údaje
Richard Vajda
mobil:
+421 918 508 *** zobraziť

email:
richard.vajda@... zobraziť


Adresa
Hotel Dam, Košická Belá

O organizátorovi

Kontaktné údaje
tel:
+421 55/783 61 *** zobraziť

mobil:
+421 918 508 *** zobraziť

email:
richard.vajda@... zobraziť

web: www.sgs.com

Adresa
SGS SLOVAKIA
Kysucká 14, Košice Zobraziť na mape

Hodnotenie kurzu

(hlasujte)