Interný audítor systému manažérstva bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci podľa OHSAS 18001

Základné info
Prihlásiť sa na kurz

Popis kurzu

Objasniť účastníkom kurzu filozofiu a požiadavky normy STN OHSAS 18001. Pripraviť účastníkov kurzu na vykonávanie interných auditov manažérskeho systému v zmysle normy ISO 19011 na požiadavky STN OHSAS 18001 v spojení s požiadavkami legislatívy.

Cieľová skupina

Kurz je určený pre pracovníkov organizácií, ktorí si zavádzajú alebo uplatňujú zavedený systém manažérstva podľa normy STN OHSAS 18001 a zastávajú resp. budú zastávať funkciu bezpečnostný technik, autorizovaný bezpečnostný technik alebo interný audítor.

Obsahová náplň

Manažérstvo BOZP, procesný prístup, požiadavky normy STN OHSAS 18001, požiadavky normy ISO 19011, prístup audítora, príklady realizácie interných auditov, praktické cvičenia vykonania interného auditu, psychológia a komunikácia pri audite, test.

Lektor:
Ing. Dušan Lúčanský, CSc.

Typ a platnosť osvedčenia:
Potvrdenie o absolvovaní vzdelávania, ktoré účastníka oprávňuje vykonávať interné audity.

Termíny kurzov

Otvára sa podľa záujmu.

Kontakt a miesto konania

Kontaktné údaje
Ing. Gabriela Barzíková
tel:
+421 2/482 912 *** zobraziť

mobil:
+421 903 580 *** zobraziť

email:
gabriela.barzikova@... zobraziť


Adresa
pobočka Bratislava, Jašíkova 6, 821 03 Bratislava, Bratislava

O organizátorovi

Kontaktné údaje
tel:
+421 2/482 912 *** zobraziť

mobil:
+421 903 580 *** zobraziť

email:
gabriela.barzikova@... zobraziť

web: www.tuv-sud.sk/sk-sk/activity/vzdelavanie

Adresa
TÜV SÜD Slovakia s.r.o.
Jašíkova 6, Bratislava Zobraziť na mape

Hodnotenie kurzu

(hlasujte)