Bratislava - mestská časť Nové mesto

Tvorba zmlúv v právnickej angličtine s nácvikom komunikačných techník – Law of Contracts in Legal English

Základné info
 • Termín kurzov: otvára sa podľa záujmu
 • Miesto konania: Business centrum MATADOR, Bojnická 3, Bratislava
 • Cena: 240 € (200 € bez DPH)
 • Poznámka k cene: Zľava pri registrácii: 2 účastníkov z jednej spoločnosti: 5 % zľava 3 – 4 účastníkov z jednej spoločnosti: 10 % zľava 5 a viac účastníkov z jednej spoločnosti: 15 % zľava
 • Organizátor: BPM Slovakia, s.r.o.
Prihlásiť sa na kurz

Popis kurzu

Počas seminára lektor hovorí prevažne po anglicky so zameraním na danú problematiku, pričom ťažiskové výrazy a slovné konštrukcie sú vysvetľované bilinguálne v anglickom a slovenskom jazyku. Predpokladá sa úroveň znalosti gramatiky a slovnej zásoby na úrovni minimálne mierne pokročilý (B1), so zameraním na schopnosť porozumieť písanému textu a hovorenému prejavu. Účastníci sa zamerajú na prehlbovanie slovnej zásoby, porozumenie právnej komunikácii, preklad slovenských aj anglických právnych dokumentov do druhého jazyka. Účastníkom budú poskytnuté potrebné materiály.

Cieľová skupina

Seminár je pripravený pre širokú právnickú verejnosť – advokátov, koncipientov a právnikov firiem, spoločností, pracovníkov štátnej správy.

Obsahová náplň

1.) Proces uzatvárania zmlúv

 • návrh na uzavretie zmluvy, akceptácia návrhu
 • náležitosti kontraktačného procesu v angloamerickom a v slovenskom právnom systéme
 • objednávka a potvrdenie objednávky
 • formy komunikácie

2.) Rokovania o uzatvorení zmluvy

 • letter of intent a memorandum o spolupráci
 • základy formálnej písomnej komunikácie, odpoveď na listy, vysvetľovanie právneho prostredia cudzincovi
 • formálne vyjadrovanie súhlasu a nesúhlasu, nácvik komunikačných techník

3.) Úvodné ustanovenia zmluvy

 • identifikácia zmluvných strán, označenie zmluvy
 • príprava zmluvy na praktickom prípade, terminológia, cvičenia na odposluch, používanie slovnej zásoby

4.) Primárne povinnosti zmluvných strán

 • primárne povinnosti zmluvných strán, zmluvné typy podľa Obchodného zákonníka
 • formulovanie práv a povinností, podmienkové vety, zmluvné formulácie
 • trvanie zmluvy – platnosť a účinnosť, spôsoby ukončenia zmluvy

5.) Sekundárne povinnosti zmluvných strán, obvyklé zmluvné doložky

 • zákaz konkurencie, zodpovednosť zmluvných strán, obmedzenie a vylúčenie zodpovednosti, povinnosť mlčanlivosti,
 • „horse trading“ – vyjednávanie o doložkách

Termíny kurzov

Otvára sa podľa záujmu.

Kontakt a miesto konania

Kontaktné údaje
Ľubica Karetková
tel:
+421 2/202 000 *** zobraziť

mobil:
+421 905 172 *** zobraziť

email:
lkaretkova@... zobraziť


Adresa
Business centrum MATADOR, Bojnická 3, 83104 Bratislava

O organizátorovi

Kontaktné údaje
tel:
+421 2/202 000 *** zobraziť

mobil:
+421 905 172 *** zobraziť

email:
bpm@... zobraziť

web: www.vzdelavame.sk

Adresa
BPM Slovakia, s.r.o.
Bojnická 3, Bratislava - mestská časť Nové mesto Zobraziť na mape

Hodnotenie kurzu

(hlasujte)