Kurz: Správna žaloba

Popis kurzu

 1. Zmeny v právnej úprave správnej žaloby po rekodifikácii
 • správna žaloba podľa Občianskeho súdneho poriadku a jej posudzovanie po 1.7.2016
 • definícia správnej žaloby, rozsah rozhodnutí podliehajúcich správnej žalobe
 • vecná a miestna príslušnosť súdov na prejednanie správnej žaloby
 1. Podanie správnej žaloby a jej prejednanie
 • náležitosti správnej žaloby a označenie účastníkov, spoločná správna žaloba
 • postup po podaní správnej žaloby, povinnosti žalovaného
 • okruh žalobcov a žaloba opomenutého účastníka
 1. Rozhodnutie o správnej žalobe
 • všeobecná správna žaloba a osobitné postupy
 • postup súdu pri prejednaní správnej žaloby
 • rozhodnutia súdu o správnej žalobePoznámka k cene

Zľava pri registrácii: 2 účastníkov z jednej spoločnost - 5 % zľava, 3 - 4 účastníkov z jednej spoločnosti - 10 % zľava, 5 a viac účastníkov z jednej spoločnosti - 15 % zľavaKontaktná osoba

Ľubica Karetková
+421 2/202 000 78
bpm@bpm-educat.com


Organizátor