MSA – Analýza systému merania, Spôsobilosť meracích systémov a kontrolných postupov

Základné info
 • Termín kurzov: 30.05.2017 - 31.05.2017 + 1 ďalší termín
 • Miesto konania: Liptovská 10, Bratislava
 • Cena: 468 € (390 € bez DPH)
 • Poznámka k cene: cena zahŕňa vložné, štúdijné materiály, obedy a občerstvenie. Zľavnená cena je 370 € bez DPH. Zľavnená cena platí pri splnení aspoň jednej z podmienok uvedených v brožúrach, ktoré nájdete na www.fbe.sk
 • Organizátor: FBE Bratislava s.r.o.
Prihlásiť sa na kurz

Popis kurzu

Podať praktický návod na preverenie kontrolných postupov používaných na zabezpečenie kvality procesov, odvodených od najnovších doporučení skupín zodpovedných za riadenie procesov v priemysle AIAG MSA III.edition a VDA 5. Na konkrétnych príkladoch ukázať účastníkom, ako možno uvedené metódy efektívne využiť v ich vlastnej organizácii. Praktickými cvičeniami pomôcť aplikovať metodiku MSA na vybraných kontrolných postupoch.

Cieľová skupina

Kurz MSA je určený najmä:

 • vedúcim pracovníkom zodpovedným za kvalitu výroby alebo služieb
 • pracovníkom útvarov riadenia kvality, TPV a výroby
 • vedúcim tímov zlepšovania procesov a projektov Six Sigma

Kurz nepredpokladá zvláštne znalosti štatistiky ani výpočtovej techniky.

Obsahová náplň

 • Úvod do analýzy spôsobilosti systému merania.
 • Model pre hodnotene spôsobilosti meradiel
 • Metodológia (postupy) pri stanovovaní spôsobilosti meradiel
 • Analýza spôsobilosti merania, R&R study – praktické cvičenia.
 • Riešenie úloh.

Bližšie informácie na www.fbe.sk

Lektor:
Róbert Klačanský, Karol Horváth

Typ a platnosť osvedčenia:
Certifikát o asolvovaní kurzu

Termíny kurzov

30.05.2017 - 31.05.2017
21.09.2017 - 22.09.2017

Kurz na mieru (vnútrofiremný kurz)

Kurz je možné organizovať aj pre uzavreté skupiny kde obsah, termín a miesto sa dohodne podľa požiadaviek zákazníka.

Cena bude vypočítaná na základe presnej špecifikácie objednávateľa.

Odporúčaný rozsah kurzu: 2 dni

Kontakt a miesto konania

Kontaktné údaje
Lucia Krížová
tel: +421 2/544 185 13
mobil: +421 911 723 364
e-mail: fbe@fbe.sk

Adresa
Liptovská 10, 82109, Bratislava

O organizátorovi

Kontaktné údaje
tel: 02 5441 8513-4
email: fbe@fbe.sk
web: www.fbe.sk

Adresa
FBE Bratislava s.r.o.
Liptovská 10, Bratislava Zobraziť na mape