PM IV - Project Management IV - Pokročilé metódy riadenia projektov

Základné info
 • Termín kurzov: 15.06.2017 - 16.06.2017 + 1 ďalší termín
 • Miesto konania: Liptovská 10, Bratislava
 • Cena: 468 € (390 € bez DPH)
 • Poznámka k cene: cena zahŕňa vložné, štúdijné materiály, obedy a občerstvenie. Zľavnená cena je 370 € bez DPH. Zľavnená cena platí pri splnení aspoň jednej z podmienok uvedených v brožúrach, ktoré nájdete na www.fbe.sk
 • Organizátor: FBE Bratislava s.r.o.
Prihlásiť sa na kurz

Popis kurzu

 • V súlade s požiadavkami PMI a IPMA štandardov zvládnuť pokročilé nástroje riadenia projektov v oblastiach podľa PMBOK, ako je riadenie integrácie a rozsahu projektu, optimalizácia kvality, času a nákladov projektu, riadenie dodávateľov, manažment zmien a rizík a efektívne využívanie ľudských zdrojov v projektoch. Osvojiť si metódy riadenia v multiprojektovom prostredí. Pripraviť sa na certifikáciu podľa štandardov PMI.

Cieľová skupina

Kurz je určený pre vedúcich a členov projektových tímov.

Obsahová náplň

 • Riadenie integrácie a rozsahu projektu
 • Riadenie času, nákladov a kvality projektu
 • Riadenie ľudských zdrojov
 • Riadenie nákupu
 • Riadenie rizík projektu
 • Portfólio manažment a riadenie v multiprojektovom prostredí
 • Certifikácia projektového manažéra

Bližšie informácie na www.fbe.sk

Lektor:
Daniel Bútora, Vladimír Švorec, Radoslav Čupík

Typ a platnosť osvedčenia:
Certifikát o absolvovaní kurzu. Kurz je akreditovaný MŠ SR podľa par.5 ods.2 Zákona č.386/1997 Z.z.

Termíny kurzov

15.06.2017 - 16.06.2017
28.11.2017 - 29.11.2017

Kurz na mieru (vnútrofiremný kurz)

Kurz je možné organizovať aj pre uzavreté skupiny kde obsah, termín a miesto sa dohodne podľa požiadaviek zákazníka.

Cena bude vypočítaná na základe presnej špecifikácie objednávateľa.

Odporúčaný rozsah kurzu: 2 dni

Kontakt a miesto konania

Kontaktné údaje
Lucia Krížová
tel: +421 2/544 185 13
mobil: +421 911 723 364
e-mail: fbe@fbe.sk

Adresa
Liptovská 10, 82109, Bratislava

O organizátorovi

Kontaktné údaje
tel: 02 5441 8513-4
email: fbe@fbe.sk
web: www.fbe.sk

Adresa
FBE Bratislava s.r.o.
Liptovská 10, Bratislava Zobraziť na mape