Kurz: Medzinárodné zamestnávanie, vysielanie a prenájom zamestnancov - zmeny účinné od 1.5.2018

Popis kurzu

Počas školenia Vás lektorka oboznámi s aktuálnym stavom legislatívy týkajúcej sa medzinárodného zamestnávania, vysielania a medzinárodného prenájmu zamestnancov ako aj s povinnosťami, ktoré pre zamestnávateľa z neho vyplývajú. Ide najmä o tieto zákony:

zákon č. 351/2015 Z. z. o cezhraničnej spolupráci pri vysielaní zamestnancov v rámci poskytovania služieb, ktorý novelizuje ust. § 5 Zákonníka práce a priniesol aj novelu zákona č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní a zákon č. 64/2018 Z. z., novelizuje Zákona o službách zamestnanosti s účinnosťou od 1. mája 2018.

Zmeny týchto zákonov zvyšujú administratívne nároky na zamestnávateľa, ktorý vysiela svojich zamestnancov v rámci poskytovania služieb do zahraničia alebo prijíma, resp. plánuje prijímať do pracovného pomeru aj štátnych príslušníkov tretích krajín alebo ich chce využívať ako dočasne pridelených zamestnancov agentúrami dočasného zamestnávania.Obsah kurzu

  • Medzinárodné zamestnávanie a zamestnanecké štruktúry – lokálne zamestnanie, vyslanie (poskytnutie služby) a prenájom zamestnancov (ich zapožičiavanie),
  • Voľba práva v pracovnoprávnych vzťahoch a jej význam
  • Zamestnávanie cudzincov – štátnych príslušníkov tretích krajín po novele Zákona o službách zamestnanosti účinnej od mája 2018
  • Aké podmienky musí splniť zamestnávateľ pri vysielaní svojich zamestnancov do zahraničia v rámci poskytovania služieb, dohoda o vyslaní a jej náležitosti
  • Zmeny vo vysielaní v súvislosti s novelou zákona o cezhraničnej spolupráci pri vysielaní zamestnancov v rámci poskytovania služieb účinnou od 18.6.2016.
  • Odlíšenie vysielania od pracovnej cesty a od výkonu práce zamestnanca v zahraničí,
  • Čo musí obsahovať pracovná zmluva pri súbežnom výkone práce zamestnanca v cudzine.
  • Sociálne a zdravotné poistenie pri vysielaní a pri výkone práce v cudzine.
  • Riešenie konkrétnych príkladov z Vašej praxeCieľová skupina

Mzdári, personalisti, HR manažéri.Kontaktná osoba

Dana Jánošíková
+421 2/330 052 28
dana.janosikova@eseminare.sk


Organizátor

Ďalšie termíny kurzu

Termín Cena