Zvýhodnený balík kvalifikačných kurzov - Kurz bezpečnostný technik a technik požiarnej ochrany

Základné info
Prihlásiť sa na kurz

Popis kurzu

  • získanie kvalifikácie bezpečnostného technika a získanie kvalifikácie technika požiarnej ochrany.

Ponúkame balík : Základný kurz bezpečnostných technikov a Základná odborná príprava technikov požiarnej ochrany. Ako prvá spoločnosť v SR ponúkame získanie kvalifikácie bezpečnostného technika kombinovanou formou prezenčného a e-learningového štúdia. Kvalifikačný kurz bezpečnostných technikov organizujeme v zmysle § 23, zákona č. 124/2006 Z.z. v znp., na základe schváleného projektu. Kurz je akreditovaný Národným Inšpektorátom práce. BONUS 1 V rámci kurzu účastníci získajú aj kvalifikáciu interného audítora systému manažérstva bezpečnosti a ochrany zdravia podľa požiadaviek normy STN OHSAS 18001:2009. Získanie kvalifikácie interného audítora a vystavenie certifikátu interného audítora je zahrnuté v cene kurzu. BONUS 2 Účastníci dostanú CD s aktuálnymi predpismi a vzorovými dokumentmi

Základná odborná príprava technikov požiarnej ochrany sa uskutočňuje v zmysle §11 zákona č. 314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarmi v znp. Obsah a rozsah kurzu prebieha v zmysle schváleného projektu MV SR.

Cieľová skupina

záujemci o získanie kvalifikácie bezpečnostného technika a technika požiarnej ochrany s celoštátnou platnosťou

podmienkou zaradenia do kurzov je ukončené ÚSV alebo ÚSO vzdelanie. Základný kurz bezpečnostného technika otvárame 12.2.2018 Základnú odbornú prípravu technikov požiarnej ochrany otvárame v 19.2.2018 Kvalifikačný kurz je možné absolvovať aj cez REPAS. V súčasnosti prebieha balík kurzov. Ďalší otvárame v máji 2018.

Termíny kurzov

Otvára sa štvrťročne.

Kontakt a miesto konania

Kontaktné údaje
PhDr. Anna Dérerová, Ing. Zuzana Pešatová
mobil:
+421 911 650 *** zobraziť

email:
dererova@... zobraziť


Adresa
BE-SOFT, a.s., Astrova 2/A, 821 01 Bratisla Bratislava

O organizátorovi

Kontaktné údaje
tel:
055/720 16 *** zobraziť

email:
besoft@... zobraziť

web: www.besoft.sk

Adresa
BE-SOFT a.s.
Krakovská 23, Košice Zobraziť na mape

Hodnotenie kurzu

(hlasujte)