Požiadavky novej normy IATF 16949:2016 - workshop

Základné info
Prihlásiť sa na kurz

Popis kurzu

Rýchla orientácia v aktuálnych požiadavkách normy IATF 16949 (zameranie sa na kritické zmeny v porovnaní s normou ISO/TS 16949) a vysvetlenie stratégie prechodu definovanej zo strany IATF. Pre správne rozhodnutie a pre vypracovanie konkrétneho plánu prechodu v organizácii je dôležité disponovať správnymi informáciami, vykonať analýzu rozdielov a času potrebného pre implementáciu nových požiadaviek a následne vykonať dôležité rozhodnutie o termíne prechodu na verziu IATF 16949 v organizácii už teraz (zostáva len niekoľko mesiacov do Októbra 2017).

UPOZORNENIE!

Pred samotným kurzom by mali mať účastníci znalosti o novej norme ISO 9001:2015 a doložiť túto skutočnosť školiacej organizácií relevantným dokladom (preškolenie o novej ISO 9001:2015 môže byť zabezpečené aj interne).

Cieľová skupina

Workshop je určený pre:

  • Manažérov kvality, resp. členov manažmentu zodpovedných za rozhodnutie o termíne prechodu v organizácii certifikovanej podľa ISO/TS 16949:2009.
  • Všetkých pracovníkov, zapojených do procesu implementácie požiadaviek IATF 16949 v organizácii. Workshop poskytuje základné/vstupné informácie pre interných audítorov (bude na neho nadväzovať špeciálny tréning určený interným audítorom).
  • Všetkých, ktorí majú záujem získať informácie o situácii v systéme manažérstva kvality v automobilovom priemysle.

Obsahová náplň

  • Stratégia prechodu z ISO/TS 16949: 2009 na IATF 16949:2016 publikovaná zo strany IATF (rev. 1)

Úvod do normy IATF 16949

  • Identifikácia kritických nových požiadaviek normy v porovnaní s verziou ISO/TS 16949

Termíny kurzov

Otvára sa podľa záujmu.

Kontakt a miesto konania

Kontaktné údaje
Daniela Matyášová
tel:
+421 2/444 552 *** zobraziť

mobil:
+421 907 933 *** zobraziť

email:
daniela.matyasova@... zobraziť


Adresa
Hotel Podhradie, Považská Bystrica

O organizátorovi

Kontaktné údaje
tel:
+421 2/444 552 *** zobraziť

email:
daniela.matyasova@... zobraziť

web: www.dnvgl.sk

Adresa
DNV GL Business Assurance Slovakia s.r.o.
Sabinovská 8, Bratislava Zobraziť na mape

Hodnotenie kurzu

(hlasujte)