DETAIL KURZU

POKROČILÉ ŠTATISTIKÉ METÓDY V EXCELI

Od:

Statis, s.r.o.

Bratislava

Popis kurzu

Praktické zvládnutie riešenia pokročilých štatistických analytických úloh funkciami alebo nástrojmi v Exceli.

Obsah kurzu

  • Inštalácia voľby Nástroje
  • Opisné štatistiky
  • Skúmanie vzájomnej závislosti medzi hodnotami viacerých premenných – korelačná analýza.
  • Modelovanie príčinnej závislosti – úlohy regresnej analýzy.
  • Modelovanie vývoja hodnôt časového radu ukazovateľov štatistického riadenia kvality
  • Plánovanie a vyhodnocovanie experimentov – jednofaktorový plán.
  • Testovanie zhody strednej hodnoty s konštantou a zhody dvoch stredných hodnôt.

Cieľová skupina

KONATELIA, pracovníci marketingu, conrollingu, riadenia kvality, analýz a plánovania, záujemci o použitie analytických metód v Exceli

Certifikát POTVRDENIE O ABSOLVOVANÍ KURZU Poznámka k cene

kniha Chajdiak: Štatistika jednoducho v Exceli, 343 strán - v cene

Kontaktná osoba

doc. Ing. Jozef Chajdiak, CSc.
+421 903 520 325
chajdiak@statis.biz

Hodnotenie
Organizátor