Zákon o daních z příjmů – fyzické osoby

Základné info
 • Termín kurzov: 23.08.2017
 • Miesto konania: Senovážné náměstí 23, PRAHA 1 - Nové Město
 • Cena: 3 255 Kč (2 690 Kč bez DPH)
 • Poznámka k cene: kód: 1704540 - 2 690 Kč + DPH Základní cena, kód: 170454A - 5 111 Kč + DPH cena pro 2 účastníky z jedné společnosti na jednom kurzu, kód: 170454B - 7 263 Kč + DPH cena pro 3 účastníky z jedné společnosti na jednom kurzu, kód: 170454C - 9 146 Kč + DPH
 • Organizátor: 1. VOX a.s.
Prihlásiť sa na kurz

Popis kurzu

Na semináři se seznámíte s částí zákona o daních z příjmů týkající se fyzických osob. Odpolední část programu bude zaměřena na oblast hmotného a nehmotného majetku.

Cieľová skupina

Seminář je určen daňovým poradcům, auditorům, účetním a ekonomům, soudním znalcům v oblasti ekonomie a všem ostatním, kteří bez průběžného odborného vzdělávání nemohou kvalitně vykonávat praxi.

Obsahová náplň

9:00–13:00 – ZÁKON O DANÍCH Z PŘÍJMŮ – FYZICKÉ OSOBY, ÚPRAVY DAŇOVÉHO ZÁKLADU – Ing. Jan Vorlíček

 • změny zákona v oblasti předmětu daně (příjmy získané darem a děděním),
 • osvobození příjmů od daně (osvobození příjmů z dědění a darování, prodeje cenných papírů, nemovitých věcí),
 • dílčí základy daně,
 • změny u jednotlivých dílčích základů daně (DPP, příjmy žáků a studentů, autorské honoráře, hospodářský rok, příjmy z pachtu),
 • úpravy dílčích základů daně,
 • zdanění ležící pozůstalosti,
 • paušální výdaje, omezení paušálních výdajů,
 • přechod ze skutečných výdajů na výdaje paušální,
 • postup při ukončení a přerušení činnosti,
 • obecná ustanovení o věcech a osobách,
 • příjem ze svěřenského fondu,
 • příjmy ze společenství jmění,
 • nezdanitelné části základu daně a jejich změny,
 • slevy na dani a jejich změny.

14:00–18:00 – HMOTNÝ A NEHMOTNÝ MAJETEK Z HLEDISKA DANÍ Z PŘÍJMŮ

 • Ing. Ilona Součková

POŘÍZENÍ HMOTNÉHO A NEHMOTNÉHO MAJETKU:

 • stanovení vstupní ceny HM a NHM pro odpisování.

MAJETEK VYLOUČENÝ Z ODPISOVÁNÍ:

 • daňový režim majetku vyloučeného z odpisování.

ODPISOVÁNÍ MAJETKU:

 • odpisové skupiny,
 • doba odpisování,
 • zatřídění majetku do odpisových skupin,
 • uplatnění daňových odpisů,
 • časový odpis,
 • přerušení daňového odpisování,
 • režim majetku vloženého do obchodní korporace,
 • pokračování odpisování majetku započatém původním vlastníkem,
 • úprava režimu finančního leasingu.

VÝKLAD NEHMOTNÉHO MAJETKU

TECHNICKÉ ZHODNOCENÍ HMOTNÉHO A NEHMOTNÉHO MAJETKU

VYŘAZENÍ HM A NHM:

 • vyřazení HM A NHM,
 • uplatnění jeho zůstatkové ceny do daňových nákladů,
 • vyřazení v důsledku nepotřebnosti, prodeje, škody,
 • částečné vyřazení HM a NHM,
 • zmařené investice.

LIMITACE DAŇOVÝCH NÁKLADŮ PŘI PRODEJI MAJETKU:

 • prodej pozemků,
 • prodej majetku u veřejně prospěšných poplatníků,
 • prodej majetku neodpisovaného.

Odpovědi na dotazy, diskuze.

Lektor:
Ing. Ilona Součková

Termíny kurzov

23.08.2017

Kontakt a miesto konania

Kontaktné údaje
Jana Pružinová
email:
vox@... zobraziť


Adresa
Senovážné náměstí 23, PRAHA 1 - Nové Město

O organizátorovi

Kontaktné údaje
tel:
+420 226 539 *** zobraziť

email:
vox@... zobraziť

web: www.vox.cz

Adresa
1. VOX a.s.
Senovážné náměstí 23, Praha 1 Zobraziť na mape

Hodnotenie kurzu

(hlasujte)