Kurz: Súčasná platná legislatíva v oblasti strojov, zariadení a mechanizácie

Popis kurzu

Počas seminára sa od odborníkov na danú problematiku dozviete všetko potrebné z platnej legislatívy a požiadaviek, ktoré sa na Vás vzťahujú. Zameriame sa na povinnosti pri označení výrobkov so značkou CE, ale aj na legislatívu EÚ, ktorá upravuje stavebné výrobky. V poobednej časti vás prevedieme požiadavkami na BOZP a bezpečnosťou práce pri prevádzke, obsluhe a údržbe zariadení.Obsah kurzu

Čas Téma
09:00 – 9:30 Registrácia účastníkov
9.30 – 10:00 Platná legislatíva SR a legislatívne požiadavky, Peter Šimon, inšpektor ZZ, TÜV SÜD Slovakia
10:00 – 11:00 Čo všetko musíte vedieť a urobiť, aby ste mohli označiť Váš výrobok značkou CE, Ing. Marián Sokol, inšpektor strojných zariadení, TÜV SÜD Slovakia
11:00 – 11:40 Požiadavky EÚ legislatívy na stavebné výrobky (Oceľové konštrukcie ako súčasť pracovných prostriedkov), Ing. Ján Žiak, inšpektor DD, TÜV SÜD Slovakia
11:40 – 12:40 Obedná prestávka
12:40 – 14:00 Povinnosti prevádzkovateľov a dodržiavanie BOZP, Ing. Miroslav Podhradský, autorizovaný bezpečnostný technik, BOZiPo spol. s r.o.
14:00 – 14:30 Coffee break
14:30 – 16:00 Bezpečnosť práce pri prevádzke, obsluhe a údržbe strojových zariadení, Ing. Marián Sokol, inšpektor strojových zariadení, TÜV SÜD Slovakia, Ing. Jozef Jančovič, inšpektor EZ, TÜV SÜD Slovakia, Bezpečnosť práce pri prevádzke, obsluhe a údržbe vyhradených technických zariadení zdvíhacích, Peter Šimon, inšpektor ZZ, TÜV SÜD SlovakiaCieľová skupina

Seminár je určený pre:

  • výrobcov a dodávateľov,
  • revíznych technikov,
  • prevádzkovateľov,
  • projektantov,
  • pracovníkov na opravy.Poznámka k cene

Cena seminára: 100,00 € bez DPH / osoba (vrátane aktualizačnej prípravy)Kontaktná osoba

Ing. Miroslav Turza
+421 901 749 048
miroslav.turza@tuv-sud.sk


Organizátor