TPM Expert

Základné info
 • Termín kurzov: 14.05.2018 - 22.06.2018
 • Miesto konania: Predmestská 8600/95, Žilina
 • Cena: 1 296 € (1 080 € bez DPH)
 • Poznámka k cene: VÝHODNEJŠIA CENA: 2-3 účastníci - Zľava 5 % (zľavový kupón A648-749A-C02E), 4 a viac účastníkov - Zľava 10 % (zľavový kupón A7DB-CB9C-65D2). Zľavu získate uvedením zľavového kupónu pri registrácii na stránke www.ipaslovakia.sk a www.ipaczech.cz.
 • Organizátor: IPA Slovakia, s.r.o.
Prihlásiť sa na kurz

Popis kurzu

 • Naučiť sa princípy TPM ako moderného prístupu k zvyšovaniu výkonnosti zariadení.
 • Získať znalosti o detailnom prístupe implementácie všetkých prvkov konceptu Totálne produktívnej údržby.
 • LOTO systém bezpečnosti krok za krokom.
 • Nové ukážky aplikácie TPM prvkov a riešení.

Cieľová skupina

 • pracovníci, ktorí sa aktívne podieľajú na zavádzaní TPM,
 • technici údržby,
 • majstri údržby,
 • koordinátori TPM

Obsahová náplň

1. Úvod do TPM a systém údržby

14. 5. 2018

 • Úvod do TPM, základné prvky a organizácia TPM
 • Postup implementácie TPM v podniku
 • Náplň práce koordinátorov, hlavné problémy a obmedzenia
 • Pojem údržba, vývoj a stratégie údržby
 • Tvorba organizačného modelu údržby
 • Výber vhodnej stratégie údržby – IPA model
 • Plánovanie údržby a worklow prác v údržbe
 • Preventívna údržba a systémy údržby podľa časových plánov
 • Štruktúra plánov údržby zariadenia
 • Definovanie plánov údržby
 • Ukazovatele a reporting v údržbe
 • Základné princípy Prediktívnej údržby

2. Autonómna údržba

15. 5. 2018

 • Najčastejšie príčiny porúch a abnormalít na zariadeniach
 • Základné požiadavky na operátorov v Autonómnej údržbe
 • Rozdelenie kompetencií výroba – údržba
 • Zloženie tímu pre zavedenie Autonómnej údržby
 • 7 krokov autonómnej údržby: krok za krokom v detailoch
 • Praktická ukážka krokov autonómnej údržby na tréningovom zariadení
 • Metodika definovania štandardov Autonómnej údržby
 • Metodika hlásenia a odstraňovania abnormalít
 • Návrh systému auditov v autonómnej údržbe
 • Organizácia a kompetencie v oblasti Autonómnej údržby

3. OEE a zlepšovanie v údržbe

16. 5. 2018

 • Straty na zariadení a koeficient celkovej efektivity zariadenia
 • Možnosti zberu dát a výpočet CEZ
 • Možnosti zvyšovania hodnoty CEZ
 • PDCA a DMAIC cyklus zlepšovania v údržbe
 • Identifikácia plytvaní v procesoch údržby
 • Kvantifikácia problémov
 • Nástroje pre riešenie a identifikáciu problémov:
 • Frekvenčná tabuľka
 • Histogram
 • Paretová analýza
 • 5 x Prečo
 • Ishikawov diagram
 • Brainstorming

4. Riadenie zmeny

20. – 21. 6. 2018

 • Prečo každý komunikuje, správa sa a myslí inak
 • Zásady aktívneho počúvania dôležité v práci údržbára
 • Typy OTÁZOK, ktoré vedú k efektívnej analýze situácie
 • Otázky zamerané na riešenie
 • Komunikačné techniky a pravidlá, ktoré vedú k riešeniu konfliktov
 • Komunikácia v procese zmeny
 • Komunikačné techniky na zvládania záťaže

5. Manažment riadenia práce v údržbe a bezpečnosť v TPM

22. 6. 2018

 • Štíhla údržba
 • 8 krokov pre minimalizáciu času na opravu zariadenia
 • SMED, optimalizácia pretypovania výrobných zariadení
 • Bezpečnosť v údržbe – systém LOTO
 • Tréningy a vzdelávanie pracovníkov v údržbe

Odovzdanie certifikátu TPM Expert

Termíny kurzov

14.05.2018 - 22.06.2018

Kontakt a miesto konania

Kontaktné údaje
Zuzana Lendvayová
mobil:
+421 910 944 *** zobraziť

email:
info@... zobraziť


Adresa
Predmestská 8600/95, 01001 Žilina

O organizátorovi

Kontaktné údaje
tel:
+421 41/239 90 *** zobraziť

email:
info@... zobraziť

web: www.ipaslovakia.sk

Adresa
IPA Slovakia, s.r.o.
Predmestská 8600/95, Žilina Zobraziť na mape

Hodnotenie kurzu

(hlasujte)