Certifikovaná skúška zo slovenčiny ako cudzieho jazyka

Základné info
Prihlásiť sa na kurz

Popis kurzu

Charakteristika testovania: Certifikovaná skúška zo slovenčiny ako cudzieho jazyka Testovanie jazykových kompetencií podľa Spoločného európskeho referenčného rámca pre jazyky sa realizuje na piatich jazykových úrovniach A2, B1, B2, C1 a C2.

Výstupnou formou testovania je certifikát platný v Európskej únii, ktorý slúži ako doklad o znalosti slovenského jazyka ako cudzieho jazyka na príslušnej jazykovej úrovni. Každý úspešný absolvent skúšky spolu s certifikátom obdrží podrobnú správu hodnotenia jednotlivých zručností.

Cieľová skupina

Skúška je určená všetkým cudzincom, ktorí si chcú alebo potrebujú overiť stupeň svojej komunikačnej kompetencie v slovenskom jazyku.

Obsahová náplň

Písomná časť: gramaticko-lexikálny test v trvaní 120 min.

Ústna časť: riadený rozhovor (interview) vrátane riešenia problémovej úlohy v trvaní cca 20 min.

Testovanie základných jazykových zručností:

  • hovorenie
  • počúvanie s porozumením
  • čítanie s porozumením
  • písanie

http://cdv.uniba.sk/ujop/certifikovana-skuska-zo-slovenciny-ako-cudzieho-jazyka/

Termíny kurzov

19.06.2018 - 20.06.2018

Uzávierka prihlášok: 14.06.2018

Prihlásiť sa

Kontakt a miesto konania

Kontaktné údaje
Mgr. Klaudia Báčkaiová
tel:
+421 2/544 103 *** zobraziť

email:
klaudia.backaiova@... zobraziť


Adresa
Žižkova 10, 811 02 Bratislava

O organizátorovi

Kontaktné údaje
tel:
+421 2/501 177 *** zobraziť

email:
cdv@... zobraziť

web: www.cdv.uniba.sk

Adresa
Centrum ďalšieho vzdelávania Univerzity Komenského
Odbojárov 10/A, P.O.Box 98, Bratislava 25 Zobraziť na mape

Hodnotenie kurzu

(hlasujte)