Bratislava

Majetok - účtovné a daňové odpisovanie

Základné info
Prihlásiť sa na kurz

Popis kurzu

Program

 • Majetok obstarany formou finančného prenájmu
  • Účtovné a daňové hľadisko odpisovania majetku obstaraného formou finančného prenájmu
  • Predčasné odkúpenie predmetu lízingu
  • Postúpenie lízingu a problémy v praxi
  • Odobratie predmetu lízingu z dôvodu nesplácania
  • Spätný lízing a DPH
  • Lízing z pohľadu DPH a právo na odpočítanie (porovnanie krádeže v prípade predmetu lízingu a nadobudnutého kúpou
 • Operatívny lízing, odkúpenie majetku po skončení nájmu
  • Prenájom hmotného majetku a uplatňovanie daňových odpisov, nájom ako daňový výdavok
  • Vplyv kúpnej ceny na odpisovanie majetku
  • Úprava základu dane pri odkúpení hmotného majetku za cenu nižšiu ako zostatková cena
  • Prenájom nehnuteľnosti a DPH (oslobodené plnenie verzus daňová povinnosť
 • Zaraďovanie majetku
  • Deň uvedenia do užívania ako deň zaradenia
  • Definícia vstupnej ceny na účely ocenenia majetku
 • Odpisovanie nehmotného majetku na účtovné a daňové účely
 • Odpisovanie hmotného majetku
  • Účtovné hľadisko
  • Daňového hľadisko (metódy odpisovania a ich zmena, výpočet, pomerný odpis, prerušenie odpisovania)
 • Zaraďovanie budov do odpisových skupín
 • Technické zhodnotenie
  • Definícia technického zhodnotenia na vlastnom majetku
  • Technické zhodnotenie na prenajatom hmotnom majetku (účtovné a daňové hľadisko) - technické zhodnotenie na budovách používaných na viacero účelov
  • Technické zhodnotenie na plne odpísanom majetku
  • Ukončenie nájmu a vplyv zostatkovej ceny u prenajímateľa a nájomcu
 • Odpisovanie inventúrnych prebytkov
 • Predaj, likvidácia a škoda hmotného majetku a daňovo uznaná zostastková cena pri predaji, likvidácii a škode
  • Pohľad dane z príjmov
  • Pohľad dane z pridanej hodnoty - Predaj pod cenu osobe, ktorá má osobitný vzťah k platiteľovi DPH; Predaj budovy - správne posúdenie oslobodenia od DPH, prenosu daňovej povinnosti a zmeny účelu podľa § 54 pri predaji nehnuteľnosti
 • Limitované odpisy pri luxusnom motorovom vozidle
 • Uplatňovanie paušalizácie a vplyv na uplatňovanie odpisov u daňovníka (fyzická osoba verzus právnická osoba)
 • Predaj (kúpa) a nájom (prenájom) nehnuteľnosti medzi závislými osobami (transferové oceňovanie)
  • Závislé osoby od 1.1.2017
  • Právo zníženia základu dane u závislej osoby
Prednášajúci: 
Ing. Vladimír Ozimý - daňový poradca - odborník z praxe

Obsahová náplň

Harmonogram:

08:30 - 09:00  registrácia, občerstvenie
09:00 - 11:00  prednáška
11:00 - 11:30  prestávka, občerstvenie
11:30 - 13:30  pokračovanie prednášky
13:30 - 14:30  teplý obed

Poplatok zahŕňa:

Vstup na seminár pre 1 osobu, tlačené študijné materiály, obed, občerstvenie.

Poznámka:

Otázky, ktoré chcete mať na seminári zodpovedané je možné zaslať aj vopred.

Termíny kurzov

30.10.2017

čas: 08:30 - 14:30
cena: 72 € (60 € bez DPH)

Prihlásiť sa

Kontakt a miesto konania

Kontaktné údaje
RNDr. Eva Hudecová PhD.
mobil:
+421 918 400 *** zobraziť


Adresa
Karadžičova 2, 811 08 Bratislava
Twin City A, sféra, a.s.

O organizátorovi

Kontaktné údaje
tel:
+421 948 630 *** zobraziť

email:
vzdelavanie@... zobraziť

web: www.seminare.sfera.sk

Adresa
sféra, a.s.
Karadžičova 2, Bratislava Zobraziť na mape

Hodnotenie kurzu

(hlasujte)