Zdieľanie znalostí pre vývojárov a inovátorov

Základné info
 • Termín kurzov: 05.12.2017
 • Cena: 1 944 € (1 620 € bez DPH)
 • Poznámka k cene: Možnosť prihlásiť sa na jednotlivé semináre samostatne: 180 € bez DPH / účastník.
 • Organizátor: IPA Slovakia, s.r.o.
Prihlásiť sa na kurz

Popis kurzu

Všetci sme zaneprázdnení prácou a príliš špecializovaní na to, aby sme dokázali sledovať nové vývojové trendy, ktoré nemusia prebiehať priamo v našom obore, ale môžu prinášať príležitosti alebo ohrozenia. S expertmi v oblasti inovácii a vývoja výrobkov, nových materiálov a technológií sme pripravili jednodňové stretnutia zamerané na dôležité témy. Na každom stretnutí navštívime zaujímavé pracovisko, stretneme sa s expertmi vo vybranom obore, ktorí nám vysvetlia hlavné trendy a praktické skúsenosti v danej oblasti. Za jeden deň sa z nás nestanú experti, ale získame základný prehľad o smerovaní, budeme diskutovať o praktických skúsenostiach s ľuďmi, ktorí ich majú a vytvoríme si kontakty na ľudí a pracoviská, s ktorými v prípade potreby môžeme v danej oblasti ďalej spolupracovať. Tento program nie je konečný a bude sa postupne rozširovať podľa doporučení expertov a účastníkov.

Odborníci, ktorí tento program pripravujú:

Jiří Marek (VUT Brno), Jan Purkrábek (Linet Želevčice), Petr Varadi (Zetor Brno), Branislav Poliak a Norbert Brath (Embraco), Roman Dvořák (MM Spektrum), Martin Tvarůžek (Tvarůžek Design), Ján Ťapušík (Fortaco), Martin Kováčik a Artur Gevorkyan (Gevorkyan), Ján Košturiak, Róbert Debnár, Jozef Krišťak a Ľudovít Boledovič (IPA Slovakia).

Spoločnosti, ktoré plánujeme postupne navštevovať:

TOS Kuřim, Intemac, Elcom, VUT, Fermat, Strojírna Tyc, TOS Hulín, Linet, Gevorkyan, TGS, 3M, Embraco, Siemens, CEIT, Sova Digital, Prefa Kompozity, Notus Powersonic, Compotech, Centrum nanomateriálů, Doosan Bobcat Engineering, Zetor, VUTS, Hofmeister, TGS, Brueck, Chodos, Argo Hytos, Dormer Pramet.

Počet miest je obmedzený, aby účastníci mohli pracovať na svojich vlastných projektoch. Prihláste sa čo najskôr. Vyplnením objednávky si môžete miesto aj rezervovať a my Vás budeme priebežne informovať a aktualitách Akadémie inovácií.

Cieľová skupina

Vývojoví pracovníci, konštruktéri, technológovia, inovátori

Obsahová náplň

1. NOVÉ TRENDY VO VÝVOJI VÝROBKOV A INOVÁCIÁCH

5. 4. 2017

 • Skracovanie časov vývoja
 • Individualizácia výrobkov a služieb
 • Zmeny paradigiem vo vývoji – predaj, vývin a výroba
 • Ekonomika zdieľania
 • Odstraňovanie medzičlánkov
 • Modularizácia
 • Digitalizácia
 • Zásadné zmeny v biznise a ich vplyv na inovácie a vývoj výrobkov

Témou budú sprevádzať: Jiří Marek, Ján Košturiak, Roman Dvořák, Radomír Zbožínek, Jiří Kachlík

Miesto konania:

TOS KUŘIM – OS, a.s. Blanenská 1321/47, 664 34 Kuřim

Spoločnosť bola od svojho založenia priekopníkom v zavádzaní nových technológií do praxe.

Intemac Solutions, s.r.o., Blanenská 1288/27, 664 34 Kuřim

Intemac Solutions, s.r.o. je moderné centrum výskumu a výskumná inštitácia, ktorá sa zameriava na aplikovaný výskum a experimentálny vývoj.

2. PRÁŠKOVÁ METALURGIA A ADITÍVNE TECHNOLÓGIE, MIM, HIP A 3D TLAČ

28. 4. 2017

 • Praktické skúsenosti s vývojom a výrobou zložitých komponentov z práškov
 • Skúsenosti s aditívnymi technológiami
 • Riadenie vývoja s podporou cloudových riešení
 • Prepojenie vývoja, predvýrobných etáp a výroby
 • Kultúra spolupodnikateľov

Témou budú sprevádzať: Artur Gevorkyan, Martin Kováčik

Miesto konania:

GEVORKYAN, s.r.o., Zvolenská cesta 14, 974 03 Banská Bystrica

Spoločnosť je členom európskej (EPMA) a medzinárodnej (APMI) asociácie pre práškovú metalurgiu. Disponuje špičkovo vybaveným laboratóriom a R&D vývojovým strediskom. Firma je globálnym dodávateľom pre veľké nadnárodné spoločnosti, ktoré prevádzkujú svoje závody po celom svete.

3. OD STROJÁRSTVA K MECHATRONIKE, MULTIDISCIPINARITA, INOVOVANIE A VÝVOJ SO ZÁKAZNÍKOM

8. 6. 2017

 • Ako inovuje, vyvíja a vyrába výrobky jedna z najúspešnejších firiem v Českej republike a svetový líder v oblasti zdravotníckej techniky
 • Svet zákazníka
 • Prepájanie odborov
 • Od nemocničného lôžka k diagnostike a internetu vecí
 • Inovačná kultúra

Témou budú sprevádzať: Ján Purkrábek, Ján Košturiak

Miesto konania:

L I N E T spol. s r.o., Želevčice 5, 274 01 Slaný

Je súčasťou skupiny LINET Group SE, popredného svetového výrobcu zdravotníckych lôžok. Firma na trh pravidelne uvádza výrobky a služby s inovatívnymi vlastnosťami a funkciami, ktoré významne znižujú fyzickú námahu personálu, zefektívňujú poskytovanú starostlivosť a zvyšujú komfort pacienta.

4. ZNIŽOVANIE NÁKLADOV A RIZIKÁ V PREDVÝROBNÝCH ETAPÁCH, DFMA

29. 6. 2017

 • Ako znižovať náklady a optimalizovať procesy v predvýrobných fázach
 • Princípy DFx a ich využitie v praxi
 • Systematické znižovanie nákladov a eliminácia rizika vo vývoji výrobkov
 • Princípy štíhleho vývoja výrobkov v praxi

Témou budú sprevádzať: Jiří Marek, Ján Ťapušík, Petr Varadi, Milan Král

Miesto konania:

VUT Brno, Antonínská 548/1, 601 90 Brno

Je prvá česká vysoká škola na Morave. Dlhodobo sa umiestňuje v rebríčku najlepších svetových univerzít.

Fermat CZ, s.r.o., Tuřanka 1319/104, Brno Slatina

Spoločnosť má dlhoročnú tradíciu v obrábaní kovov, v konštruovaní a výrobe obrábacích strojov. firma začala vyrábať vlastnú radu horizontálnych vyvrtávačiek, pri vývoji ktorých boli využité mnohoročné skúsenosti v oblasti rekonštrukcie horizontálnych vyvrtávačiek od iných výrobcov.

5. AKO DOŤAHOVAŤ VECI DO KONCA A SKRACOVAŤ VÝVOJOVÉ ČASY, AGILNÉ VEDENIE PROJEKTOV, SCRUM

24. 8. 2017

 • Praktické skúsenosti s inováciami a agilným vedením projektov – Scrum, Sprint
 • Multidisciplinarita a riadenie vývojových činností v sieti
 • Ako zvyšovať realizačnú schopnosť v projektoch, zdieľa znalosti a skrátiť termíny

Témou budú sprevádzať: Miloslal Karaffa, Ján Košturiak

Miesto konania:

ELCOM, spol. s ručením obmedzeným, Jesenná 2695/26, 080 01 Prešov

Spoločnosť použitím modernej technológie vyvíja a vyrába registračné pokladnice, zariadenie do extrémnych podmienok, akými sú riadiace systémy v jadrových elektrárňach, elektroniku pre automobilový priemysel či zdravotníctvo.

6. NOVÉ TRENDY V OBRÁBANÍ

9. 11. 2017

 • Najnovšie trendy vo vývoji obrábacích strojov a technológií
 • Vysokorýchlostné a presné obrábanie
 • Nové biznis modely a technológie vo svete obrábania
 • Hybridné stroje a nové koncepty pružných výrobných systémov v kontexte – Industry 4.0

Témou budú sprevádzať: Roman Dvořák, Jiří Marek, Petr Varadi, Jaroslav Tyc

Miesto konania:

Strojírna TYC, s.r.o., Dlouhá 17, 338 05 Mýto

Strojírna TYC, s.r.o. sa zaoberá produkciou a vývojom vlastných portálových multifunkčných centier.

7. DIGITÁLNY PODNIK

17. 10. 2017

 • Digitálna integrácia od nápadu až po obslúženie zákazníka
 • Digitálne dvojča
 • Industry 4.0 aj pre malé podniky
 • Praktické skúsenosti s digitálnym podnikom a najmodernejšími technológiami Industry 4.0

Témou budú sprevádzať: Kristián Zastko, Martin Morháč, Ján Košturiak

Miesto konania:

SOVA Digital, s.r.o., Bojnická 3, 831 04 Bratislava

Je výhradný dodávateľ PLM (Product Lifecycle Management) riešení od Siemens PLM Software pre Slovensko. Riešenia SOVA Digital sú zamerané na konštrukčné riešenie, návrh, spracovanie a výrobu výrobkov.

8. RIEŠENIA Z OBLAKOV, DIGITÁLNY EKOSYSTÉM

14. 11. 2017

 • On-line svet a on-line marketing a otovrené inovácie v spolupráci so zákazníkmi
 • Konfigurátory individuálnych riešení
 • Projektové riadenie a CRM systémy z cloudov
 • Sieťovanie a zdieľanie znalostí najlepších expertov z rôznych odborov v cloudoch
 • Spoločenské siete pre vývojárov a inovátorov
 • Nevyvíjajte to, čo už existuje!

Témou budú sprevádzať: Peter Bolebruch, Michal Poppe

Miesto konania:

IPA Slovakia, s.r.o., Predmestská 8600/95, 010 01 Žilina

9. NOVÉ TRENDY V MATERIÁLOCH – KOMPOZITY

5. 12. 2017

 • Redukcia hmotnosti
 • Nové materiály a skúsenosti s nimi vo vývoji a výrobe – kompozity
 • Karbónové vlákna, prášky, nanomateriály a iné riešenia
 • Multidisciplinarita a riadenie vývojových činností v sieti

Témou budú sprevádzať: Miloš Filip, Jiří Marek

Miesto konania:

Brno

Termíny kurzov

05.12.2017

Nové trendy v materiáloch - kompozity

Prihlásiť sa

Kontakt a miesto konania

Kontaktné údaje
Lenka Chovancová
tel:
+421 41/239 90 *** zobraziť

mobil:
+421 908 268 *** zobraziť

email:
chovancova@... zobraziť


O organizátorovi

Kontaktné údaje
tel:
+421 41/239 90 *** zobraziť

email:
info@... zobraziť

web: www.ipaslovakia.sk

Adresa
IPA Slovakia, s.r.o.
Predmestská 8600/95, Žilina Zobraziť na mape

Hodnotenie kurzu

(hlasujte)