Bratislava

FINANČNÁ ANALÝZA FIRMY A FINANČNÉ PLÁNOVANIE

Základné info
Prihlásiť sa na kurz

Popis kurzu

Finančná analýza v spojení finančným plánovaním môžu priniesť ekonomický efekt. Vyžaduje to však byť oboznámený s ich problematikou, so schopnosťou samostatne riešiť alebo vyžadovať sformulované riešenia použitými metódami, prípadne aj posunom poznanie v tejto oblasti dopredu. Absolvovanie kurzu Finančná analýza podniku má ambíciu pomôcť absolventom v tomto smere.

Cieľová skupina

MAJITELIA, KONATELIA.Osoby pracujúce na úseku finančného riadenia, finančných analýz, finančného plánovania, ekonomického riadenia, analýz a plánovania. Odporúča sa ekonomické vzdelanie, špecializácie ekonomického zamerania, minimálne stredná škola. Vhodné môže byť aj pre vysokoškolských študentov 1., 2. alebo 3.stupňa zaoberajúcich sa danou problematikou. Časť prednášanej problematiky môže byť zaujímavá aj pre vedecko-odbornú verejnosť. Privítame účasť aj ostatných záujemcov.

Obsahová náplň

Úvod do problematiky. SWOP analýza. Finančné ukazovatele a údaje. Účelnosť, nákladovosť a spoľahlivosť. Požiadavky na analytika. Zdroje údajov. Horizontálna a vertikálna analýza. Analýza pomerových ukazovateľov. Pyramídové modely, Bankrotové a bonitné modely. Podpora rozborom časových radov. Použitie grafov vo finančných analýzach a vo finančnom plánovaní. Finančné plánovanie.Záver. Riešenia jednotlivých úloh sa realizujú na reálnych údajoch priemyselného podniku.

Termíny kurzov

Otvára sa podľa záujmu.

Kontakt a miesto konania

Kontaktné údaje
Doc. Ing. Jozef Chajdiak, CSc,
tel:
+421 903 520 *** zobraziť

mobil:
+421 903 520 *** zobraziť

email:
chajdiak@... zobraziť


Adresa
Harmicova 1, 84101 Bratislava Dúbravka

O organizátorovi

Kontaktné údaje
tel:
+421 903 520 *** zobraziť

mobil:
+421 903 520 *** zobraziť

email:
office@... zobraziť

web: www.statis.biz

Adresa
Statis, s.r.o.
Starhradská 12, Bratislava Zobraziť na mape

Hodnotenie kurzu

(hlasujte)