Kurz: Skončenie pracovného pomeru z pohľadu právnej praxe

Popis kurzu

Po absolvovaní seminára budú účastníci pripravení predložiť manažmentu alternatívy skončenia pracovného pomeru, vrátane ich finančného dopadu, ako aj zhodnotenia miery rizika súdneho sporu z dôvodu neplatnosti skončenia pracovného pomeru zo strany zamestnanca.Obsah kurzu

  • Skončenie pracovného pomeru zo strany zamestnávateľa
  • Skončenie pracovného pomeru zo strany zamestnanca
  • Skončenie pracovného pomeru dohodou
  • Skončenie pracovného pomeru výpoveďou
  • Okamžité skončenie pracovného pomeru
  • Skončenie pracovného pomeru v skúšobnej dobe
  • Skončenie pracovného pomeru na dobu určitúCieľová skupina

Seminár je pripravený pre právnikov spoločností, advokátom a koncipientom, pracovníkom štátnych inštitúcií a ministerstiev.Kontaktná osoba

Ľubica Karetková
+421 2/544 122 95
bpmvzdel@zmail.sk


Organizátor