Kurz: KURZY GRAFIKY (Photoshop, Corel, Illustrator, InDesign, GIMP, Inkscape, PowerPoint) !!!Výhodné ceny!!! aj cez KOMPAS+

Popis kurzu

Účastníci kurzov nadobudnú:

 • znalosť prostredia Adobe Photoshop a znalosti techník spracovania digitálnych fotografií a obrázkov
 • znalosť prostredia CorelDraw a znalosti techník spracovania vektorovej a bitovej grafiky
 • znalosť prostredia Illustrator a znalosti techník spracovania vektorovej grafiky
 • znalosť prostredia InDesign a znalosti techník spracovania pre elektronickú sadzbu a zlom dokumentov
 • znalosť prostredia PowerPoint a znalosti techník spracovania prezentáciíObsah kurzu

PHOTOSHOP

 1. popis programu Adobe Photoshop (rozdiel bitmatová grafika a vektorová grafika)
 2. základné princípy práce s programom (tvorba vrstiev, načo slúžia a ako sa používajú)
 3. panely nástrojov (vysvetlenie jednotlivých nástrojov)
 4. základne úpravy obrázka (jas, kontrast, farebnosť…)
 5. zmena veľkosti obrázka, rotácia obrázka (otočenie)
 6. základné možnosti kreslenia
 7. použitie filtrov a efektov
 8. pridanie textu do obrázka
 9. pokročilá úprava textu (deformácia, otočenie…)
 10. úprava „červených očí“
 11. techniky retušovania
 12. techniky efektov vrstvy (tiene, zvýraznenia…)
 13. import obrázkov z iných formátov
 14. export obrázkov do iných formátov, na web
 15. tvorba animovaného GIF obrázku pre použitie na web stránku v Adobe ImageReady

CORELDRAW

 1. Základná charakteristika programu
 2. Súvisiace grafické programy
 3. Tvorba obrázkov a schém
 4. Práca s objektmi
 5. Color Management
 6. Ukladanie a tlačenie dokumentov
 7. Príprava dokumentov na ďalšie spracovanie

ILLUSTRATOR

 1. nástroje na kreslenie a vytváranie základných objektov
 2. práca s výberom, ZOOM a posúvanie zobrazenia
 3. objekty: editovanie, množinové operácie, manipulácia
 4. posun objektu, duplikovanie, transformácia, otáčanie, zarovnávanie, skupina
 5. práca s farbou (RGB, CMYK), farba pre výplň a obrys
 6. obrysová čiara objektov, nastavenie hrúbky ťahu, typy
 7. tvorba a úprava kriviek, firemných logotypov, Beziérov režim
 8. ukladanie, tlač, import a export

InDesign

 1. základné funkcie softvéru, popis pracovnej plochy a nástrojov, menu a funkcie
 2. pravítka a vodidlá, globálne a lokálne nastavenie jednotiek, mriežka
 3. zoomovanie, nástroj Lupa a ďalšie spôsoby posunu
 4. práca s textom, odstavcové a znakové štýly
 5. práca s farbou, porovnanie medzi farebnými modelmi RGB a CMYK
 6. pridávanie farebných vzoriek a ich aplikácia na výplň a ťah
 7. nastavenie hrúbky ťahu, typy ťahov a ich aplikácia
 8. práca s grafikou: kreslenie plôch a čiar
 9. transformácia objektov, zmena parametrov, otáčanie, kopírovanie
 10. import rastrových fotografií do dokumentu
 11. obtekanie textu okolo obrázka
 12. príprava podkladov na tlač, výstup a export

POWERPOINT

 1. prezentácia za niekoľko minút
 2. prezentácia v réžii užívateľa
 3. úpravy prezentácie, nové objekty, sekcie
 4. rozloženie snímky, prechody, animácie
 5. spolupráca Office (Word, Excel), prepojenie objektov
 6. premietanie prezentácieCieľová skupina

Cieľom je zvládnutie najdôležitejších princípov práce s Adobe Photoshop. Maximálna pozornosť bude venovaná zvládnutiu základných a mierne pokročilých techník na spracovanie fotografií a obrázkov. Cieľom je zvládnutie najdôležitejších princípov práce s aplikáciou CorelDraw. Cieľom je zvládnutie najdôležitejších princípov práce s aplikáciou Illustrator. Cieľom je zvládnutie najdôležitejších princípov práce s aplikáciou InDesign. Cieľom je zvládnutie najdôležitejších princípov práce s aplikáciou PowerPoint.Certifikát

Certifikát o absolvovaní intenzívneho školeniaPoznámka k cene

Výhodná cena! Photoshop/99 €, Corel/99 €; Illustrator/99 €, InDesign/99 €, GIMP/99 €, Inkscape/99 €Kontaktná osoba

Ing. Iveta Juríčková
+421 32/743 27 49
skolenia@insys.sk


Organizátor