DETAIL KURZU

KURZY GRAFIKY (Photoshop, Corel, Illustrator, InDesign, GIMP, Inkscape, PowerPoint) !!!Výhodné ceny!!! aj cez KOMPAS+

Od:

InSYS spol. s r. o.

Trenčín

Popis kurzu

Účastníci kurzov nadobudnú:

 • znalosť prostredia Adobe Photoshop a znalosti techník spracovania digitálnych fotografií a obrázkov
 • znalosť prostredia CorelDraw a znalosti techník spracovania vektorovej a bitovej grafiky
 • znalosť prostredia Illustrator a znalosti techník spracovania vektorovej grafiky
 • znalosť prostredia InDesign a znalosti techník spracovania pre elektronickú sadzbu a zlom dokumentov
 • znalosť prostredia PowerPoint a znalosti techník spracovania prezentácií
Obsah kurzu

PHOTOSHOP

 1. popis programu Adobe Photoshop (rozdiel bitmatová grafika a vektorová grafika)
 2. základné princípy práce s programom (tvorba vrstiev, načo slúžia a ako sa používajú)
 3. panely nástrojov (vysvetlenie jednotlivých nástrojov)
 4. základne úpravy obrázka (jas, kontrast, farebnosť…)
 5. zmena veľkosti obrázka, rotácia obrázka (otočenie)
 6. základné možnosti kreslenia
 7. použitie filtrov a efektov
 8. pridanie textu do obrázka
 9. pokročilá úprava textu (deformácia, otočenie…)
 10. úprava „červených očí“
 11. techniky retušovania
 12. techniky efektov vrstvy (tiene, zvýraznenia…)
 13. import obrázkov z iných formátov
 14. export obrázkov do iných formátov, na web
 15. tvorba animovaného GIF obrázku pre použitie na web stránku v Adobe ImageReady

CORELDRAW

 1. Základná charakteristika programu
 2. Súvisiace grafické programy
 3. Tvorba obrázkov a schém
 4. Práca s objektmi
 5. Color Management
 6. Ukladanie a tlačenie dokumentov
 7. Príprava dokumentov na ďalšie spracovanie

ILLUSTRATOR

 1. nástroje na kreslenie a vytváranie základných objektov
 2. práca s výberom, ZOOM a posúvanie zobrazenia
 3. objekty: editovanie, množinové operácie, manipulácia
 4. posun objektu, duplikovanie, transformácia, otáčanie, zarovnávanie, skupina
 5. práca s farbou (RGB, CMYK), farba pre výplň a obrys
 6. obrysová čiara objektov, nastavenie hrúbky ťahu, typy
 7. tvorba a úprava kriviek, firemných logotypov, Beziérov režim
 8. ukladanie, tlač, import a export

InDesign

 1. základné funkcie softvéru, popis pracovnej plochy a nástrojov, menu a funkcie
 2. pravítka a vodidlá, globálne a lokálne nastavenie jednotiek, mriežka
 3. zoomovanie, nástroj Lupa a ďalšie spôsoby posunu
 4. práca s textom, odstavcové a znakové štýly
 5. práca s farbou, porovnanie medzi farebnými modelmi RGB a CMYK
 6. pridávanie farebných vzoriek a ich aplikácia na výplň a ťah
 7. nastavenie hrúbky ťahu, typy ťahov a ich aplikácia
 8. práca s grafikou: kreslenie plôch a čiar
 9. transformácia objektov, zmena parametrov, otáčanie, kopírovanie
 10. import rastrových fotografií do dokumentu
 11. obtekanie textu okolo obrázka
 12. príprava podkladov na tlač, výstup a export

POWERPOINT

 1. prezentácia za niekoľko minút
 2. prezentácia v réžii užívateľa
 3. úpravy prezentácie, nové objekty, sekcie
 4. rozloženie snímky, prechody, animácie
 5. spolupráca Office (Word, Excel), prepojenie objektov
 6. premietanie prezentácie

Cieľová skupina

Cieľom je zvládnutie najdôležitejších princípov práce s Adobe Photoshop. Maximálna pozornosť bude venovaná zvládnutiu základných a mierne pokročilých techník na spracovanie fotografií a obrázkov. Cieľom je zvládnutie najdôležitejších princípov práce s aplikáciou CorelDraw. Cieľom je zvládnutie najdôležitejších princípov práce s aplikáciou Illustrator. Cieľom je zvládnutie najdôležitejších princípov práce s aplikáciou InDesign. Cieľom je zvládnutie najdôležitejších princípov práce s aplikáciou PowerPoint.

Certifikát Certifikát o absolvovaní intenzívneho školenia Poznámka k cene

Výhodná cena! Photoshop/99 €, Corel/99 €; Illustrator/99 €, InDesign/99 €, GIMP/99 €, Inkscape/99 €

Kontaktná osoba

Ing. Iveta Juríčková
+421 32/743 27 49
skolenia@insys.sk

Hodnotenie
Organizátor