Příklady daňové

Základné info
  • Termín kurzov: 12.09.2017 - 14.09.2017
  • Miesto konania: Senovážné náměstí 23, PRAHA 1 - Nové Město
  • Cena: 7 248 Kč (5 990 Kč bez DPH)
  • Poznámka k cene: kód: 1704700 - 5 990 Kč + DPH Základní cena, kód: 1704701 - 4 990 Kč + DPH cena pro členy Komory daňových poradců ČR, kód: 170470A - 11 381 Kč + DPH cena pro 2 účastníky z jedné společnosti na jednom kurzu, kód: 170470B - 16 173 Kč + DPH cena pro 3 ú
  • Organizátor: 1. VOX a.s.
Prihlásiť sa na kurz

Popis kurzu

Během tří dnů si důkladně procvičíte příklady zaměřené na daně z příjmů a DPH.

Cieľová skupina

Semináře jsou určeny nejen těm, kteří se připravují na zkoušky daňových poradců, ale též všem daňovým poradcům, auditorům, účetním a ekonomům, kteří bez průběžného odborného vzdělávání nemohou kvalitně vykonávat praxi.

Obsahová náplň

  1. seminář:
  2. 9. 2017; 9:00–17:00 – DAŇ Z PŘÍJMŮ FYZICKÝCH OSOB (PŘÍKLADY) – Ing. Zuzana Rylová, Ph.D.

Příjmy, které nejsou předmětem daně a příjmy od daně osvobozené (převod nemovitostí, cenných papírů, obchodních podílů) – bezúplatné příjmy – uplatňování výdajů – skutečné výdaje, výdaje procentem z příjmů a související omezení – změny v uplatňování výdajů – přechod ze skutečných výdajů na výdaje paušální a naopak – daňová evidence – problémové oblasti (postupování pohledávek, zápočty, cizí měna a další) – zahájení, přerušení, ukončení činnosti, pokračování v činnosti po zemřelém poplatníkovi – příjmy z pronájmu majetku zařazeného/nezařazeného v obchodním majetku – příjmy z kapitálového majetku – ostatní příjmy – nezdanitelné částky a odčitatelné položky – výpočet daně včetně solidárního zvýšení daně, slevy na dani a daňové zvýhodnění – příjmy ze zahraniční – vyloučení dvojího zdanění – oznámení osvobozených příjmů – odpovědi na dotazy posluchačů.

2. seminář: 13. 9. 2017; 9:00–17:00 – DAŇ Z PŘIDANÉ HODNOTY (PŘÍKLADY) – Bc. Marta Šťastná Průřez zákonem o DPH v praktických příkladech – osoby povinné a nepovinné k dani – počítání obratu – povinnost registrace – místo plnění – předmět daně – základ daně – opravy základu daně – základ daně při dovozu – pořízení zboží z jiného členského státu – osvobozená plnění s nárokem na odpočet – režim přenesení daňové povinnosti v tuzemsku – stavebnictví – nárok na odpočet – krácený, poměrný nárok na odpočet – praktické postupy ohledně výpočtu koeficientů – úprava odpočtu daně – vyrovnání odpočtu daně – změna režimu – zvláštní režimy.

3. seminář: 14. 9. 2017; 9:00–17:00 – DAŇ Z PŘÍJMŮ PRÁVNICKÝCH OSOB (PŘÍKLADY)

  • Ing. Otakar Machala, QUD

PŘÍKLADY OBSAHUJÍ ŠIROKOU PROBLEMATIKU DANĚ Z PŘÍJMŮ PRÁVNICKÝCH OSOB JAKO NAPŘÍKLAD: Princip transformace výsledku hospodaření na základ daně z příjmů – položky zvyšující a snižující základ daně používané v daňovém přiznání – vybrané skupiny daňových a nedaňových výdajů – zaměstnanecké benefity v dani z příjmů (s průřezem do oblasti závislé činnosti) – zdaňování příjmů a uplatňování výdajů v daňové souvislosti – správné stanovení základu daně a jeho problémy (např. příjmy a výdaje nezaúčtované ve výnosech a nákladech) – daňové uplatňování pohledávek (opravné položky, odpisy pohledávek, postoupení pohledávek) – daňové ošetření dluhů – zdaňování v rámci koncernu (podíly na zisku a převody podílů) – problematika ceny obvyklé – zdaňování bezúplatných příjmů – daňové posouzení úroků včetně pravidel tzv. nízké kapitalizace – praktické postupy při uplatňování odpisů hmotného a nehmotného majetku – uplatňování odčitatelných položek od základu daně včetně nových institutů typu odpočtu na vzdělávání učňů a studentů – uplatňování slev na dani – finanční a operativní leasing – podrobné daňové řešení vztahů vlastníka a uživatele majetku – specifika zdaňování veřejnoprávních subjektů – daňové řešení vybraných institutů soukromého práva (právo stavby, pacht, výprosa) a další.

Řešení příkladů je vázáno nejen na konkrétní ustanovení zákona, ale pro využití v praxi i na jednotlivé řádky aktuálního vzoru tiskopisu daňového přiznání k dani z příjmů právnických osob. Součástí semináře je i řešení doplňujících dotazů účastníků a v případě potřeby i podrobnější vysvětlení oblastí, které obvykle dělají největší problémy. Účastníci semináře obdrží písemné podklady rozdělené na část zadání a část řešení, takže je následně mohou využít i v případě samostudia k prohloubení svých znalostí a k procvičení řešení příkladů z této oblasti daní z příjmů.

Lektor:
Bc. Marta Šťastná

Termíny kurzov

12.09.2017 - 14.09.2017

Kontakt a miesto konania

Kontaktné údaje
Jana Pružinová
email:
vox@... zobraziť


Adresa
Senovážné náměstí 23, PRAHA 1 - Nové Město

O organizátorovi

Kontaktné údaje
tel:
+420 226 539 *** zobraziť

email:
vox@... zobraziť

web: www.vox.cz

Adresa
1. VOX a.s.
Senovážné náměstí 23, Praha 1 Zobraziť na mape

Hodnotenie kurzu

(hlasujte)