Kurz: Platobný rozkaz

Popis kurzu

 1. Systematika rozkazného konania a zmeny v rekodifikácii
 • platobný rozkaz, zmenkový a šekový platobný rozkaz a rozkaz na plnenie podľa Občianskeho súdneho poriadku a ich posudzovanie po 1.7.2016
 • rozkazné konanie zavedené Civilným sporovým poriadkom
 1. Návrh na vydanie platobného rozkazu
 • náležitosti návrhu a prostriedky procesného útoku
 • osobitosti návrhu v spotrebiteľských veciach
 • postup po podaní návrhu na vydanie platobného rozkaz
 1. Obrana voči platobnému rozkazu a rozhodnutia
 • odpor proti platobnému rozkazu a jeho náležitosti
 • nedostatky odporu a jeho následky
 • odmietnutie odporu a zrušenie platobného rozkaz
 • právoplatnosť a vykonateľnosť platobného rozkazuKontaktná osoba

Ľubica Karetková
+421 2/202 000 78
bpm@bpm-educat.com


Organizátor