Progresivní manažer

Základné info
  • Termín kurzov: 18.10.2017 - 19.04.2018
  • Miesto konania: Senovážné náměstí 23, PRAHA 1 - Nové Město
  • Cena: 36 046 Kč (29 790 Kč bez DPH)
  • Poznámka k cene: kód: 1722470 - 29 790 Kč + DPH Základní cena, kód: 172247A - 56 601 Kč + DPH cena pro 2 účastníky z jedné společnosti na jednom kurzu, kód: 172247B - 80 433 Kč + DPH cena pro 3 účastníky z jedné společnosti na jednom kurzu, kód: 172247C - 101 286 Kč
  • Organizátor: 1. VOX a.s.
Prihlásiť sa na kurz

Popis kurzu

Tento cyklus vás připraví na vaši manažerskou dráhu. Dostanete prostor k rozvoji svých manažerských kompetencí, dozvíte se, jak efektivně postupovat při vedení a řízení svých týmů. Natrénujete řešení každodenních situací, připravíte se ale i na řešení krizí. Získáte znalosti o principech vedení projektů i dovednosti k jeho prezentaci. V průběhu tohoto cyklu osobně poznáte vynikající odborníky na danou problematiku, pod jejichž vedením dostanete prostor k prohloubení vašich manažerských znalostí a dovedností.

Cieľová skupina

Tento rozvojový cyklus je určen jak budoucím manažerům, tak i manažerům, kteří již manažerskou pozici vykonávají a chtějí osvěžit své dovednosti a načerpat nové znalosti.

Obsahová náplň

VOLNÝ CYKLUS šesti modulů, které lze absolvovat i samostatně.

18. – 19. 10. 2017

1. modul STAL JSEM SE MANAŽEREM Hlavní manažerské role a funkce – vedení a řízení v atmosféře změn – cyklus řízení – každodenní volba priorit, situační analýza – komunikace ve standardních situacích manažerské práce – zvládání konfliktů – mimořádné situace a pokročilé komunikační kompetence – moc, vliv autorita – jak poprvé správně motivovat a hodnotit zaměstnance – základy řízení financí a dalších zdrojů podniku.

22. – 23. 11. 2017 2. modul LEADER – MANAGER – COACH Tento trénink není obvyklým seminářem. Je založen na aktivním řešení různých miniprojektů. V každém projektu je vždy jeden účastník v pozici manažera a vede malý projektový tým, složený z ostatních účastníků. Během procesu se učí dovednostem všech tří manažerských rolí. Každý účastník je vždy jak v pozici manažera, tak několikrát v pozici člena projektového týmu. V průběhu tréninku jsou všichni účastníci neustále zapojeni do procesu učení a rozvoje.

17. – 18. 1. 2018 3. modul MINIMUM Z FINANCÍ A ÚČETNICTVÍ PRO NEEKONOMY Základní principy účetnictví – základní prvky účetní metody – obecně uznávané účetní zásady, právní úprava účetnictví ČR – účtování jednotlivých položek aktiv a pasiv – účetní závěrka a výroční zpráva – audit. Základy finančního řízení – finanční výkazy, dlouhodobá finanční stabilita, rozvaha, výsledovka, řízení tvorby hospodářského výsledku – výkaz cash flow a řízení toků hotovosti – trh, nabídka, poptávka a vliv na financování – řízení nákladů.

21. – 22. 2. 2018 4. modul MANAŽER A PRÁCE S INFORMACEMI Jak k nám přicházejí informace a jak informace zpracováváme – techniky k posílení paměti – jak lze s informacemi pracovat kreativně – vizuální myšlení a techniky jeho rozvíjení – myšlenkové mapy a jak nám mohou pomoci – práce s realitou a pozitivní myšlení – praktická cvičení.

21. – 22. 3. 2018 5. modul NÁSTROJE A TECHNIKY ŘÍZENÍ PROJEKTŮ Projektové řízení jako styl myšlení – strategie a projektové řízení – životní cyklus projektu – plánování projektu – role projektového manažera a předpoklady pro její naplnění – význam řízení rizik a změn – kritická místa v projektovém managementu – vedení projektového týmu.

18. – 19. 4. 2018 6. modul PREZENTAČNÍ DOVEDNOSTI MANAŽERA Co dělá prezentaci poutavou a co ne – osoba prezentujícího – image a první dojem – zvládnutí verbální a neverbální složky projevu – jak se připravit, když je málo času – tréma a její zvládnutí – prezentační zlozvyky a co s nimi – techniky práce s publikem a příprava na reakce posluchačů – trénink improvizace – diskuze, výměna zkušeností.

20. 4. 2018 ZÁVĚREČNÁ ZKOUŠKA CYKLU PROGRESIVNÍ MANAŽER Zájemci mohou na základě úspěšného zvládnutí závěrečné zkoušky získat mezinárodní certifikát IES. Cena certifikátu není zahrnuta v ceně za cyklus.

Lektor:
PhDr. Peter Benkovič

Termíny kurzov

18.10.2017 - 19.04.2018

Kontakt a miesto konania

Kontaktné údaje
Jana Pružinová
email:
vox@... zobraziť


Adresa
Senovážné náměstí 23, PRAHA 1 - Nové Město

O organizátorovi

Kontaktné údaje
tel:
+420 226 539 *** zobraziť

email:
vox@... zobraziť

web: www.vox.cz

Adresa
1. VOX a.s.
Senovážné náměstí 23, Praha 1 Zobraziť na mape

Hodnotenie kurzu

(hlasujte)