Delegovanie a vedenie porád

Základné info
Prihlásiť sa na kurz

Popis kurzu

 • Pochopiť základné pravidlá delegovania
 • Naučiť sa vhodne a efektívne delegovať úlohy
 • Poznať základe pravidlá ako efektívne riadiť svoj pracovný čas
 • Identifikovať časti efektívnej porady
 • Vedieť pripraviť efektívnu poradu
 • Práca s účastníkmi na porade

Cieľová skupina

Vedúci tímov, vedenie malých firiem

Obsahová náplň

DELEGOVANIE

 • Manažérsky štýl s ohľadom na slobodu a kontrolu pracovníkov a pozícia delegovania v ňom
 • Rozdiel medzi delegovaním, príkazom a rozdeľovaním úloh
 • Delegovanie a motivácia
 • Proces delegovania – fázy rozhovoru
 • Zvládanie námietok a odmietania pracovníka
 • Bariéry delegovania na strane manažéra a ich prekonávanie
 • Ako reagovať, pokiaľ pracovník odmietne delegovanú úlohu

VEDENIE PORÁD

 • Rozdiely medzi efektívnou a neefektívnou poradou
 • Motivovanie účastníkov porady k diskusii
 • Eliminovanie „nadmerných rozprávačov“ porady, práca s problémovými účastníkmi porady
 • Druhy a fázy porád
 • Úvod porady a naladenie účastníkov
 • Príprava a plánovanie efektívnej porady
 • Spracovanie rozdielnych názorov účastníkov na riešenie konkrétneho problému
 • Vybrané zručnosti vedúceho porady
 • Práca s problémovými účastníkmi na porade

Lektor:
Skúsená dynamická lektorka so psychologickým vzdelaním a vynikajúcimi výsledkami v tréningoch pre stredný a vyšší manažment zameraných na mäkké zručnosti.

Typ a platnosť osvedčenia:
Osvedčenie o absolvovaní

Termíny kurzov

Otvára sa podľa záujmu.

Kurz na mieru (vnútrofiremný kurz)

Kurz je možné organizovať aj pre uzavreté skupiny kde obsah, termín a miesto sa dohodne podľa požiadaviek zákazníka.

Cena bude vypočítaná na základe presnej špecifikácie objednávateľa.

Odporúčaný rozsah kurzu: 16 hodín

Kontakt a miesto konania

Kontaktné údaje
Mgr. Ina Matiašková
tel:
+421 905 325 *** zobraziť

mobil:
+421 905 325 *** zobraziť

email:
treningy@... zobraziť


Adresa
Svetlá 10, Bratislava 1

O organizátorovi

Kontaktné údaje
tel:
+421 915 725 *** zobraziť

mobil:
+421 915 725 *** zobraziť

email:
treningy@... zobraziť

web: www.tcg.sk/index.php?lang=sk

Adresa
TOP CONSULT GROUP, s.r.o. & VKC INTENZÍVA s.r.o.
Svetlá 10, Bratislava 1 Zobraziť na mape