ZÁKONNÍK PRÁCE - VZNIK, ZMENA, SKONČENIE PRACOVNÉHO POMERU + NOVELA ZÁKONNÍKA PRÁCE

Základné info
Prihlásiť sa na kurz

Popis kurzu

ZÁKONNÍK PRÁCE – VZNIK, ZMENA, SKONČENIE PRACOVNÉHO POMERU + NOVELA ZÁKONNÍKA PRÁCE

Cieľová skupina

personalisti, mzdári, účtovníci, ekonomovia, zamestnávatelia

Obsahová náplň

Zákonník práce č. 311/2001 Z. z. v platnom znení Sonda do problematiky vzniku, zmien a skončenia pracovného pomeru s výkladom k najčastejšie sa vyskytujúcim problémom v aplikačnej praxi.

Odborný výklad k § 41 až § 84 Zákonníka práce č. 311/2001 Z. z. v platnom znení.

  • školenie je určené všetkým zamestnávateľom, ktorí majú záujem, aby ich personálne oddelenia, osobné úrady alebo oddelenia ľudských zdrojov bez problémov zvládli právne úkony súvisiace s prípravou, založením, zmenami a skončením pracovného pomeru s tým, že budú odborne aplikovať platný Zákonník práce ;
  • výnimočnosť tohto školenia spočíva v tom, že účastníci sa v rámci školenia dozvedia o nevyhnutnosti dodržiavanía Občianskeho zákonníka č. 40/1964 Zb. tak, ako to ukladá § 1, odsek 4 Zákonníka práce vo vzťahu k formálnym a obsahovým náležitostiam právnych úkonov bežne realizovaných v pracovnoprávnych vzťahoch (zmluvy, dohody, výpovede, okamžité skončenia atď…) ;
  • na školení sa dozviete všetko o obsahu predzmluvných vzťahov v intenciách § 41 ZP, povinnostiach pri uzatváraní pracovnej zmluvy, jej zákonných náležitostiach a špecifikách, ktoré nie sú vždy v praxi bežné a to aj s príkladmi zo súdnej praxe, ktoré dávajú odpovede na riešenie tzv. „bielych miest“ v Zákonníku práce ;
  • mimo výkladu všetkých foriem skončenia pracovného pomeru Vás upozorníme na skryté nebezpečenstvá súvisiace s dohodami o skončení pracovného pomeru, ktoré sa inak vnímajú ako bezproblémové hlavne vo vzťahu k povinnosti zamestnávateľa špecifikovať dôvody skončenia pracovného pomeru ;
  • dôležité zmeny pri výpovediach z pracovného pomeru, dôvodoch použitzeľných pre zamestnávateľa a výpovedných dobách potrebujú hlbší výklad a upozornenie na riziká, ktoré súvisia so znalosťou základov občianskeho práva ;
  • nároky na zákonné odstupné a odchodné sa podstatne zmenili a podmienky pre ich výplatu závisia od foriem skončenia pracovného pomeru. Patrí odstupné aj odvolaným a opätovne nevymenovaným resp. nezvoleným funkcionárom firmy ? ;
  • okamžité skončenie pracovného pomeru je výnimočná forma, ktorá sa musí opierať o zákonné dôvody a tak ako výpoveď, potrebuje oporu v pracovnom poriadku zamestnávateľa, ktorý je nenahraditeľným vnútorným predpisom zamestnávateľa hlavne v otázkach porušovania pracovnej disciplíny ;
  • podceňovanie účasti zástupcov zamestnancov pri skončení pracovného pomeru je častým dôvodom neúspešných súdnych sporov. Novelizovaný zákonník práce konečne jasne a zrozumiteľne zadefinoval aj povinnosti zamestnávateľov, ktorí nemajú žiadnych zástupcov zamestnancov ;
  • budeme vás informovať o novelizácii Zákonníka práce, ktorá prinesie podstatné zmeny hlavne v odmeňovaní zamestnancov a má byť účinná od 1.1.2018 ;
  • záverečná diskusia k odprednášanej téme a možnosť konzultácie problémov s lektorom aj po skončení školenia sa stala už bežnou súčasťou našich školení.

AGENTÚRA APOLLO – Inštitút vzdelávania Vás už od septembra 2017 privíta v nových vlastných priestoroch, ktoré sme pre Vás zariadili modernou školiacou technickou – dátový projektor, flip-chart, 2 prednáškové miestnosti, k dispozícií bude pre účastníkov bezplatné pripojenie na wifi, písacie potreby, zápisníky, terasa ihneď pri parku, kuchynka, toalety. Ku každému školeniu a kurzu sú pre Vás pripravené odborne spracované pracovné materiály a vždy chutné občerstvenie a nápoje počas celého dňa. V prípade, že si prajete vegetariánske alebo bezlepkové občerstvenie, oznámte nám to dva dni vopred a my ho pre Vás radi zabezpečíme. Záleží nám na Vašom komforte a spokojnosti a preto veríme, že školenia a kurzy, ktoré strávite s nami, budú pre Vás obohacujúcim a jedinečným zážitkom. Tešíme sa na Vás!

Lektor:
JUDr. Marián POLAKOVIČ - odborný lektor na pracovné právo s praktickým výkladom

Termíny kurzov

19.09.2017

Kontakt a miesto konania

Kontaktné údaje
Dana Oravcova
tel:
+421 903 242 *** zobraziť

mobil:
+421 903 242 *** zobraziť

email:
info@... zobraziť


Adresa
Ružinovská 40, v školiacich priestoroch AGENTÚRY APOLLO - inštitútu vzdelávania (novostavba CITY HOUSE), 82102 Bratislava

O organizátorovi

Kontaktné údaje
tel:
+421 903 242 *** zobraziť

mobil:
+421 903 242 *** zobraziť

email:
info@... zobraziť

web: www.agenturaapollo.sk

Adresa
AGENTÚRA APOLLO spol. s r.o.
Tri Vody II. č. 14, MALINOVO Zobraziť na mape

Hodnotenie kurzu

(hlasujte)