Kurz: Vybrané otázky z MICROSOFT OFFICE - Technika administratívy (RE-PAS, KOMPAS) - Spišská Nová Ves

Popis kurzu

zdokonalenie počítačových znalostí schopnosť riešiť zložité pracovné úlohy s využitím počítača efektívne využívanie času stráveného pri počítači získanie znalostí o moderných počítačových technológiách a ich využití v pracovnom aj osobnom živote lepšie uplatnenie na trhu práceObsah kurzu

Microsoft WORD: Používanie štýlov a šablón Grafika v programe Word Normalizovaná úprava listov Hromadná korešpondencia Microsoft EXCEL Používanie vzorcov a funkcií Podmienené formátovanie Tvorba a úprava grafov Kontingenčné tabuľky a grafy Microsoft POWERPOINT Tvorba a úprava prezentácií Využívanie animácií a prechodov Vkladanie zvuku a videa Spustenie a tlač prezentácie Microsoft OUTLOOK Práca s e-mailom, nastavenie konta Tímový e-mail Plánovanie činnosti a schôdzok Sledovanie plnenia úloh Počítačová grafika Tvorba reklamných, informačných materiálov a šablón Spracovanie fotografických predlôh Práca so skenerom Spracovanie videa Základné techniky spracovania videa na počítači Úprava, strihanie videa Video prechody a efektyCieľová skupina

Nezamestnaní na úradoch práce ktorí majú kurz zdarma (prostredníctvom projektu RE-PAS) i samoplatcovia, ktorí sa chcú dozvedieť viac o tejto témePoznámka k cene

Kurz je zdarma pre nezamestnaných prostredníctvom projektu REPAS, KOMPAS.Kontaktná osoba

Ivaks s.r.o.
+421 903 718 926
ivaks@ivaks.sk


Organizátor