MZDOVÁ PROBLEMATIKA V PRAXI PODNIKATEĽA, ODMEŇOVANIE ZAMESTNANCOV V ZMYSLE ZÁKONNÍKA PRÁCE

Základné info
Prihlásiť sa na kurz

Popis kurzu

Poukázať na mzdovú problematiku a význam starostlivsti o zmestnancov pre úspech každého zamestnávateľa.

Cieľová skupina

Seminár je určený pre mzdových účtovníkov, personalistov, ekonómov, účtovníkov, podnikateľov a pod.

Obsahová náplň

MZDOVÁ PROBLEMATIKA V PRAXI PODNIKATEĽA, ODMEŇOVANIE ZAMESTNANCOV V ZMYSLE ZÁKONNÍKA PRÁCE

 1. Mzdové predpisy upravujúce výšku, štruktúru, formu mzdy, odmeny a ďalšie motivujúce zložky mzdy Mzda – definícia, zložky, štruktúra, stanovenie
 2. Mzda pri uplatňovaní konta pracovného času
 3. Formy odmeňovania motivačné zložky mzdy
 4. Výpočet priemerného zárobku na účely poskytovania náhrady mzdy (za dovolenku, prekážky v práci, …)
 5. Zložky mzdy vyplácané za dlhšie obdobie a ich zahrňovanie do priemerného zárobku
 6. Odmeňovanie v zmysle Zákonníka práce, Kolektívnych zmlúv, pracovných zmlúv, interných predpisov Uplatňovanie zákona o minimálnej mzde a opatrenia upravujúce aktuálnu výšku MM v praxi
 7. Zrážky zo mzdy v zmysle ZP, OSP, EP
 8. Zdaňovanie mzdy daňou z príjmu zo závislej činnosti
 9. Vymeriavacie základy pre odvody do poisťovní – na zdravotné poistenie, sociálne poistenie
 10. Odmeňovanie na základe dohôd a prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru (forma, štruktúra odmeny) Odmeňovanie manažérov, spoločníkov, konateľov, členov štatutárnych orgánov, ich poistenie, zdaňovanie a vyplácanie príjmov manažérov, konateľov, spoločníkov
 11. Splatnosť mzdy, súvisiacich plnení, výplata mzdy, zrážky zo mzdy, doklady preukazujúce výplatu mzdy Mzda a výplata mzdy pri dočasnom pridelení zamestnanca k užívateľskému zamestnávateľovi Vedenie mzdovej , poistnej, daňovej agendy a ich úschova
 12. Diskusia

Súčasťou seminára sú odborné pracovné materiály a samozrejme chutné občerstvenie a nápoje. V prípade, že si prajete vegetariánske alebo bezlepkové občerstvenie, prosím, oznámte nám to deň vopred a my ho pre Vás radi zabezpečíme. Každý, kto chodieva k nám na semináre, kurzy a školenia vie, že dbáme na Váš komfort a záleží nám na Vašej spokojnosti. Tešíme sa na Vás! Ak budete na seminári s niečím nespokojní, povedzte to nám a vylepšíme to a ak budete spokojní, šírte prosím dobrú reklamu o nás ďalej, alebo nás sledujte a zdieľajte na www.facebook.com/agenturaapollo

Lektor:
Ing. Miluška Horváthová

Termíny kurzov

24.10.2017

Kontakt a miesto konania

Kontaktné údaje
Dana Oravcová
tel:
+421 903 242 *** zobraziť

mobil:
+421 903 242 *** zobraziť

email:
info@... zobraziť


Adresa
Ružinovská 40, v školiacich priestoroch AGENTÚRY APOLLO - inštitútu vzdelávania (novostavba CITY HOUSE), 82103 Bratislava

O organizátorovi

Kontaktné údaje
tel:
+421 903 242 *** zobraziť

mobil:
+421 903 242 *** zobraziť

email:
info@... zobraziť

web: www.agenturaapollo.sk

Adresa
AGENTÚRA APOLLO spol. s r.o.
Tri Vody II. č. 14, MALINOVO Zobraziť na mape

Hodnotenie kurzu

(hlasujte)