Interný audítor podľa IATF 16949 - zvýšenie kvalifikácie

Základné info
Prihlásiť sa na kurz

Popis kurzu

Účastníci kurzu sa oboznámia s požiadavkami normy IATF 16949 a spôsobom vykonávania interných auditov na preverenie plnenia požiadaviek normy.

Cieľom kurzu je získanie teoretických znalostí a základných praktických zručností potrebných pri vykonávaní interných auditov podľa požiadaviek normy IATF 16949.

Účastníci kurzu budú oboznámení s novými certifikačnými pravidlami IATF a stratégiou prechodu z normy ISO/TS 16949 na novú normu IATF 16949.

Cieľová skupina

Kurz je pre kvalifikovaných interných audítorov podľa ISO/TS 16949, ktorí si chcú zvýšiť odbornú kvalifikáciu a spôsobilosť pre efektívne vedenie interných auditov v automobilovom priemysle podľa novej normy IATF 16949.

Výhodou je skúsenosť s normou ISO 9001:2015 prípadne vykonávanie auditov podľa ISO 9001:2015.

Obsahová náplň

  • História IATF 16949
  • Štruktúra a požiadavky IATF 16949
  • Pravidlá pre dosiahnutie a zachovanie uznania od IATF – 5. vydanie
  • IATF stratégia prechodu z ISO/TS 16949 na IATF 16949

Lektor:
Ing. Cyril Pecha

Typ a platnosť osvedčenia:
Osvedčenie o úspešnom absolvovaní bez obmedzenia platnosti vydané spoločnosťou VINCOTTE International SK&CZ s.r.o.

Termíny kurzov

Otvára sa podľa záujmu.

Kurz na mieru (vnútrofiremný kurz)

Kurz je možné organizovať aj pre uzavreté skupiny kde obsah, termín a miesto sa dohodne podľa požiadaviek zákazníka.

Cena bude vypočítaná na základe presnej špecifikácie objednávateľa.

Odporúčaný rozsah kurzu: 8 hodín

Kontakt a miesto konania

Kontaktné údaje
Marianna Kuchárová
mobil:
+421 948 034 *** zobraziť

email:
training@... zobraziť


Adresa
Letná 27, 04001 Košice

O organizátorovi

Kontaktné údaje
tel:
+421 948 034 *** zobraziť

email:
vincotte@... zobraziť

web: www.vincotte.sk

Adresa
VINCOTTE International SK&CZ s.r.o.
Letná 27, Košice Zobraziť na mape

Hodnotenie kurzu

(hlasujte)