Praha 10 – Petrovice

ŽENSKÝ LEADERSHIP - 4modulový program (8dnů)

Základné info
Prihlásiť sa na kurz

Popis kurzu

Vize tohoto programu je zaměřena se na hlubší smysl leadershipu.

V hledáčku pozornosti budou nejen motivy utvářející osobní vizi, ale i rozbor a pojmenování si nejvyšších hodnot, které staví základní kameny úspěšné strategie. Co to je, jak toho dosáhnout a co pro to udělat? To jsou základní otázky, které směřují k úspěšnému plánování s dlouhodobou perspektivou. V praxi se skvěle osvědčuje jako flexibilní přístup, nadhled a vědomí správného rozhodnutí.

Psychologie jednotlivých kroků a ukotvení smysluplnosti a přínosu je pevným výchozím bodem, jak zacílit a následně uvolnit vnitřní potenciál k realizaci a postupné udržitelnosti osobní vize. V průběhu programu se zaměříme na hlubší poznání osobních emočně-sociálních vzorců, které ovlivňují pracovní ambice, výkon a úspěch.

Cieľová skupina

Určeno všem ženám manažerkám, podnikatelkám, ženám s profesí s vysokou zodpovědností a ostatně všem ženám, které:

 • cítí psychický tlak a stres ve spojení s pracovním nasazením
 • se chtějí posunout dále a zhodnotit tak své know-how v pracovním uplatnění či podnikání
 • uvažují o nové pracovní etapě, změně profese
 • touží najít ten „svůj“ správný směr
 • jednoduše si chtějí rozšířit obzory

Obsahová náplň

Leadership je jedním z nekonečné řady termínů, který se objevuje v souvislosti s obchodním prostředím, vedením lidí, firemní kulturou, manažerskými schopnostmi či strategií úspěchu atd. Přesná definice by byla pravděpodobně odlišná od jednotlivce. LEADER je pojem, který už sám o sobě má zvučný podtón.

„Dobrý leader je spojen se svou duší … . Stát se leaderem je nejzásadnější volbou, jakou člověk může učinit – je to rozhodnutí vystoupit ze tmy na světlo.“ – Deepak Chopra

Postupem času se situace vyvinula tak, že i v oborech, kde dříve vedení drželi pevně ve svých rukách muži, září ženy a samozřejmě naopak. Co se nezměnilo a zůstává zapsané v rozsahu pozornosti, je soukromý život, rodinný život, fyzická a psychická kondice jako hodnoty mimo pracovní rámec. Skloubit pracovní ambice se spokojeným soukromým životem je umění, které přináší smysluplné naplnění. A o to právě jde v tomto programu.

Zodpovědnost ve vedoucích pozicích je vystavena psychické zátěži, kterou jsou muži v nevyvážené formě v dlouhodobém měřítku nastaveni zvládat lépe. Naproti tomu leader se vyznačuje vyšším nasazením a tahem na branku v dlouhodobém horizontu ve vyvážené formě, a to bez ohledu na gender.

Čím je pracovní tempo a náplň složitější, vyžadující vyšší nároky, tím se zvýrazňuje individuální úroveň předpokladů leadera.

Tzv. se odkrývá charakter leadera, a tudíž následně i úspěšnost v praxi. Žena se s takovými nároky vyrovnává jinak než muž a rovněž i „intuitivně“ reaguje jinak, pokud je tlak vyvíjen dlouhodobě. Nedochází-li k adekvátní kompenzaci a čerpání zdrojů k uvolnění napětí, dochází ke ztrátě kreativity a začínají převyšovat negativní stránky přetížení jako únava, demotivace, stres, strach a další. Není třeba zabíhat do detailů, každý z nás může predikovat, k čemu může dojít.

Co dělá ženský leadership výjimečným a jak té výjimečnosti dosáhnout v praxi? Ženy pracující v prostředí s převažující mužskou složkou mají tendenci vyrovnávat mnohdy silně „konkurenční“ (čistě mužská energie) prostředí vysokým nasazením, které je, bohužel, v konfliktu s přirozenou ženskou složkou „sdílení“.

Neuvěřitelnou výhodou ženy je její tvořivost, pokud je vědomě použita k nastolení rovnováhy mezi pracující a soukromou složkou, dochází k propojení její magnetické a dynamické stránky ve všech podobách „JÁ“. Spojením se s vlastním zdrojem isnpirace, s autenticitou vnitřního leadera, nalézáme dar tvořit, motivovat a inspirovat, a to nejen v profesionálním životě, ale i osobním. S lehkostí a radostí si užívat svého poslání a být šťastná nejen pro sebe sama, ale i pro své okolí. To je přínos, který je neocenitelný.

Účastí získáte objektivní pohled na leadership a doporučení, jak si nastavit osobní vizi tak, abyste se potkávaly s každodenním úspěchem a sebevědomou spokojeností. Pokud v hloubi duše toužíte dosáhnout tohoto stavu bytí, neváhejte se se mnou společně zapojit do tohoto programu.

1. modul:

 • Spirálová dynamika leadershipu
 • Psychodynamika leadershipu
 • Osobní vize leadershipu
 • Vývoj strategie

Modul je věnován dynamice, stylu vedení a poznání, že bez leaderů typu „Uvědomte si to už konečně“ by nebylo leaderů „Věřím, že to zvládneme“. Dále se budeme věnovat technikám směřujícím k nastavení a posílení osobní vize a postojům vedoucích k plánování a implementaci zvolené strategie.

2. modul:

 • Vývoj vize ve smyslu A/A
 • Poslání leadershipu
 • Role leadera
 • Vedení, delegování, koučování

V tomto modulu půjdeme do hlouby skrytých pastí v souvislosti s vývojem osobní vize. Jaké principy a přístupy jsou v souladu s posláním leadera, a jak vše aplikovat, přizpůsobit a zhodnotit v praxi. Inspirace týmu, týmová kooperace a zhmotnění vhledů.

3. modul:

 • Vědomá komunikace
 • Kreativita a motivace
 • Transformace stresu
 • Krizové momenty leadera

Třetí modul je velmi motivující a cílí obzvláště na momenty, v kterých je každá rada drahá. Aktivující přesně ty vlastní vnitřní zdroje, které jsou stěžejní v období, které vyžaduje silnou sebereflexi. Zaměříme se na konfliktní sugesce a přesvědčení, která brání tvořivému procesu, a jak s nimi pracovat.

4. modul:

 • Proces určování hranic
 • Silné a slabé stránky vnitřního leadera
 • Výhody a výzvy ženy leadera
 • Work-life balance ženy

Poslední modul je završením celého programu v podobě pevného ukotvení vlastní pozice v autentické podobě. Získáte poznání, jak proměnit vše, čím je Vaše osobnost výjimečná, v benefit. Dovolím si tvrdit, že můžete opustit tendenci „neustále pracovat“.

Program je rozdělen do 4 modulů, které jsou vzájemně propojené a z celostního pohledu využití v praxi doporučuji absolvovat jako celek. Záleží na Vašem rozhodnutí, zda budete absolvovat jako celek či pouze vybrané modely, záleží, co vnímáte pro sebe jako nejlepší přínos.

Program je stanoven pro skupinu 8 žen, aby byl zajištěn maximální komfort a individuální přístup ke každé z vás.

Cena za 1 modul: 9 900 Kč

Cena za 4 moduly: 35 000 Kč

Při koupi celého programu (4 moduly) do 31.7. získáváte:

 • voucher na luxusní kosmetickou masáž s diamantovou
 • 180 minut skype koučinku
 • 10% slevu

Cena zahrnuje tištěné manuály, drobné občerstvení, kávu, čaj a nápoje během celého dne.

Těším se na Vás! Veronika

Lektor:
Veronika Kovářová, koučka, trenérka, motivační mentorka

Termíny kurzov

Kurz sa skladá z týchto vzájomne nadväzujúcich modulov:

21.09.2017 - 22.09.2017

10,00 - 17,00 hodin

Prihlásiť sa
19.10.2017 - 20.10.2017

10,00 - 17,00 hodin

Prihlásiť sa
15.11.2017 - 16.11.2017

10,00 - 17,00 hodin

Prihlásiť sa
14.12.2017 - 15.12.2017

10,00 - 17,00 hodin

Prihlásiť sa

Kontakt a miesto konania

Kontaktné údaje
Veronika Kovářová, koučka, trenérka, motivační mentorka
mobil:
+420 739 248 *** zobraziť

email:
veronika@... zobraziť


Adresa
Harmony Club Hotel, 28. října 170, Ostrava - Mariánské Hory

O organizátorovi

Kontaktné údaje
tel:
+420 739 248 *** zobraziť

mobil:
+420 739 248 *** zobraziť

email:
veronika@... zobraziť

web: www.veronikakovarova.cz

Adresa
Veronika Kovářová
Jakobiho 330, Praha 10 – Petrovice Zobraziť na mape

Hodnotenie kurzu

(hlasujte)