Telefonická komunikácia so zákazníkom

Základné info
Prihlásiť sa na kurz

Popis kurzu

 • Zabezpečiť profesionálnu komunikáciu s klientom cez telefón
 • Získať zručnosti pre efektívne vedenie hovoru, aktívnu komunikáciu s klientmi
 • Vedieť riadiť telefonický rozhovor
 • Vytvárať pozitívny dojem počas telefonického kontaktu

Cieľová skupina

Tréning je určení účastníkom, ktorí robia na call centrách, zákazníckych servisoch a pre zamestnancov prvého kontaktu.

Obsahová náplň

1. Zásady úspešného telefonického kontaktu so zákazníkom

 • efektívne telefonovanie, časti telefonického rozhovoru
 • výhody a nevýhody telefonického kontaktu
 • špecifiká komunikácie cez telefón
 • poznanie možných chýb pri telefonovaní a predchádzanie im
 • verbálny a neverbálny prejav v telefóne (tempo, hlasitosť, …)

2. Techniky počúvania, aktívne počúvanie

 • Parafrázovanie a sumarizácia ako nástroj aktívneho počúvania a overovania porozumenia
 • techniky kladenia otázok, typy otázok
 • poznanie typu partnera počas telefonovania a prispôsobenie sa komunikačným štýlom
 • komunikačné zručnosti počas telefonického kontaktu
 • motivácia partnera ku komunikácii počas telefonického kontaktu
 • prejavy počúvania a empatie v telefóne
 • vhodné a nežiaduce výrazové prostriedky v telefóne

3. Videotréning telefonovania so spätnou väzbou

4. Individuálny plán rozvoja telefonických zručností

Lektor:
Skúsená dynamická lektorka so psychologickým vzdelaním a vynikajúcimi výsledkami v tréningoch pre stredný a vyšší manažment zameraných na komunikáciu, telekomunikáciu, riadenie a vedenie ľudí, prezentáciu a lektorské zručnosti.

Typ a platnosť osvedčenia:
osvedčenie o absolvovaní

Termíny kurzov

Otvára sa podľa záujmu.

Kurz na mieru (vnútrofiremný kurz)

Kurz je možné organizovať aj pre uzavreté skupiny kde obsah, termín a miesto sa dohodne podľa požiadaviek zákazníka.

Cena bude vypočítaná na základe presnej špecifikácie objednávateľa.

Odporúčaný rozsah kurzu: 16 hodín

Kontakt a miesto konania

Kontaktné údaje
Mgr. Ina Matiašková
tel:
+421 905 325 *** zobraziť

mobil:
+421 905 325 *** zobraziť

email:
treningy@... zobraziť


Adresa
Svetlá 10, 811 02 Bratislava

O organizátorovi

Kontaktné údaje
tel:
+421 915 725 *** zobraziť

mobil:
+421 915 725 *** zobraziť

email:
treningy@... zobraziť

web: www.tcg.sk/index.php?lang=sk

Adresa
TOP CONSULT GROUP, s.r.o. & VKC INTENZÍVA s.r.o.
Svetlá 10, Bratislava 1 Zobraziť na mape

Hodnotenie kurzu

(hlasujte)