SPRÁVA REGISTRATÚRY A ARCHÍV ORGANIZÁCIE

Základné info
Prihlásiť sa na kurz

Popis kurzu

SPRÁVA REGISTRATÚRY A ARCHÍV ORGANIZÁCIE+ VYDANIE OSVEDČENIA

Cieľová skupina

Seminár je určený pre tých, ktorí chcú získať odborné vedomosti v oblasti správy registratúry, hodnotenia a vyraďovania záznamov, archívu organizácie.

Obsahová náplň

SPRÁVA REGISTRATÚRY A ARCHÍV ORGANIZÁCIE

  1. Prináša informácie o zákonom ustanovených povinnostiach a o účelnom spracúvaní, obehu a vyraďovaní informácií uložených na rôznych médiách (elektronický záznam verzus papierový nosič)
  2. Výklad právnych predpisov upravujúcich správu registratúry a archívnu činnosť v organizáciách:
  • Zákona č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, vrátane jeho najnovšej novely – č. 266/2015 účinnej od 1.11.2015; -Vyhlášky MV SR č. 628/2002, ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov v znp. 92/2013 a ďalších právnych predpisov

Správa registratúry

zásady evidovania, tvorby, vybavovania, ochrany, využívania a vyraďovania záznamov ako aj personálne, priestorové a materiálno tecnické zabezpečenie uvedených činností

3. Smernice pre správu registratúry – zásady ich tvorby a skladba registratúrneho poriadku a plánu

4. Príprava záznamov k vyraďovaciemu konaniu – všeobecné, účtovné, utajované záznamy, technická dokumentácia – kedy, ktoré, za akých podmienok možno vyraďovať

5. Zásady archívnej činnosti v organizáciách, povinnosti organizácie voči archívu organizácie, povinnosti archivára voči organizácii a jej záznamom a archívnym dokumentom

6. Diskusia

KAŽDÝ ÚČASTNÍK PO ABSOLVOVANÍ ŠKOLENIA OBDRŽÍ „OSVEDČENIE“

Školenie sa uskutoční v našich nových vlastných priestoroch, ktoré sme pre Vás zariadili modernou školiacou technikou – dátový projektor, flip-chart, 2 prednáškové miestnosti, k dispozícií je pre účastníkov bezplatné pripojenie na wifi, písacie potreby, zápisníky, terasa ihneď pri parku, kuchynka, toalety. Ku každému školeniu a kurzu sú pre Vás pripravené odborne spracované pracovné materiály a vždy chutné občerstvenie a nápoje počas celého dňa. V prípade, že si prajete vegetariánske alebo bezlepkové občerstvenie, oznámte nám to dva dni vopred a my ho pre Vás radi zabezpečíme. Záleží nám na Vašom komforte a spokojnosti a preto veríme, že školenia a kurzy, ktoré strávite s nami, budú pre Vás obohacujúcim a jedinečným zážitkom.

Tešíme sa na Vás!

Lektor:
Mgr. Jana BAUEROVÁ, PhD.- profesionálna odborná lektorka na praktický výklad archivácie a registratúry

Termíny kurzov

01.03.2018

Kontakt a miesto konania

Kontaktné údaje
Dana Oravcova
tel:
+421 903 242 *** zobraziť

mobil:
+421 908 690 *** zobraziť

email:
info@... zobraziť


Adresa
Ružinovská 40, v školiacich priestoroch AGENTÚRY APOLLO - inštitútu vzdelávania (novostavba CITY HOUSE), 82102 Bratislava

O organizátorovi

Kontaktné údaje
tel:
+421 903 242 *** zobraziť

mobil:
+421 903 242 *** zobraziť

email:
info@... zobraziť

web: www.agenturaapollo.sk

Adresa
AGENTÚRA APOLLO spol. s r.o.
Tri Vody II. č. 14, MALINOVO Zobraziť na mape

Hodnotenie kurzu

(hlasujte)