Výchova a vzdelávanie revíznych technikov tlakových zariadení, výchova a vzdelávanie osôb na opravu tlakových zariadení

Základné info
Prihlásiť sa na kurz

Popis kurzu

02.1 – Výchova a vzdelávanie revíznych technikov VTZ tlakových 02.3 – Výchova a vzdelávanie osôb na opravy VTZ tlakových

Cieľová skupina

Pracovníci firiem, vykonávajúcich výrobu, montáž, opravy, odborné skúšky a prehliadky VTZ , živnostníci, pracovníci firiem, ktorí si chcú v danej oblasti rozšíriť živnosť. Aktualizácia: Odborní pracovníci majúci osvedčenie na činnosť pred skončením platnosti

Obsahová náplň

osvojenie si vedomostí a intelektuálnych zručností revíznych technikov

  • v oblasti odborných prehliadok a skúšok (revízií) tlakových zariadení,
  • pri činnosti na tlakových zariadeniach v rozsahu osvedčenia,
  • pri dodržiavaní podmienok daných predpismi na zaistenie BOZP, bezpečnosti technických zariadení a bezpečnostnotechnickými požiadavkami,
  • pripraviť účastníkov vzdelávania z právnych predpisov a noriem tlakových zariadení pre výkon činnosti revízneho technika a na skúšky revízneho technika.

osvojenie si vedomostí a intelektuálnych zručností na opravy

  • v oblasti rozoberania tlakových zariadení na účely opravy, rekonštruovania a montovania technického zariadenia do funkčného celku,
  • pri činnosti na tlakových zariadeniach v rozsahu osvedčenia,
  • pri dodržiavaní podmienok daných predpismi na zaistenie BOZP, bezpečnosti technických zariadení a bezpečnostnotechnickými požiadavkami,
  • pripraviť účastníkov vzdelávania z právnych predpisov a z noriem tlakových zariadení pre výkon činností osôb na opravy.

Lektor:
Ing. John, Ing. Gregor

Typ a platnosť osvedčenia:
Potvrdenie o absolvovaní kvalifikačného, alebo aktualizačného kurzu

Termíny kurzov

Otvára sa podľa záujmu.

Kontakt a miesto konania

Kontaktné údaje
Ing. Monika Kleisová
tel:
+421 55/625 52 *** zobraziť

mobil:
+421 903 772 *** zobraziť

email:
kleisova@... zobraziť


Adresa
pobočka Banská Bystrica, Lazovná 69, , 974 01 Banská Bystrica

O organizátorovi

Kontaktné údaje
tel:
+421 2/482 912 *** zobraziť

mobil:
+421 903 580 *** zobraziť

email:
gabriela.barzikova@... zobraziť

web: www.tuv-sud.sk/sk-sk/activity/vzdelavanie

Adresa
TÜV SÜD Slovakia s.r.o.
Jašíkova 6, Bratislava Zobraziť na mape

Hodnotenie kurzu

(hlasujte)