DETAIL KURZU

Výchova a vzdelávanie revíznych technikov tlakových zariadení, výchova a vzdelávanie osôb na opravu tlakových zariadení

Od:

TÜV SÜD Slovakia s.r.o.

Bratislava

Popis kurzu

02.1 – Výchova a vzdelávanie revíznych technikov VTZ tlakových 02.3 – Výchova a vzdelávanie osôb na opravy VTZ tlakových

Obsah kurzu

osvojenie si vedomostí a intelektuálnych zručností revíznych technikov

  • v oblasti odborných prehliadok a skúšok (revízií) tlakových zariadení,
  • pri činnosti na tlakových zariadeniach v rozsahu osvedčenia,
  • pri dodržiavaní podmienok daných predpismi na zaistenie BOZP, bezpečnosti technických zariadení a bezpečnostnotechnic­kými požiadavkami,
  • pripraviť účastníkov vzdelávania z právnych predpisov a noriem tlakových zariadení pre výkon činnosti revízneho technika a na skúšky revízneho technika.

osvojenie si vedomostí a intelektuálnych zručností na opravy

  • v oblasti rozoberania tlakových zariadení na účely opravy, rekonštruovania a montovania technického zariadenia do funkčného celku,
  • pri činnosti na tlakových zariadeniach v rozsahu osvedčenia,
  • pri dodržiavaní podmienok daných predpismi na zaistenie BOZP, bezpečnosti technických zariadení a bezpečnostnotechnic­kými požiadavkami,
  • pripraviť účastníkov vzdelávania z právnych predpisov a z noriem tlakových zariadení pre výkon činností osôb na opravy.

Cieľová skupina

Pracovníci firiem, vykonávajúcich výrobu, montáž, opravy, odborné skúšky a prehliadky VTZ , živnostníci, pracovníci firiem, ktorí si chcú v danej oblasti rozšíriť živnosť. Aktualizácia: Odborní pracovníci majúci osvedčenie na činnosť pred skončením platnosti

Certifikát Potvrdenie o absolvovaní kvalifikačného, alebo aktualizačného kurzu Poznámka k cene

70 EUR, osoby pre opravy TZ

Kontaktná osoba

Ing. Gabriela Barzíková
+421 2/482 912 07
gabriela.barzikova@tuv-sud.sk

Hodnotenie
Organizátor