Medzinárodné zdaňovanie

Základné info
Prihlásiť sa na kurz

Popis kurzu

Prostredníctvom interpretácie príslušných daňových a iných súvisiacich právnych predpisov a zmluvy o zamedzení dvojitého zdanenia s Českou republikou a na príkladoch ich uplatňovania v praxi získajte prehľad a základné znalosti v oblasti zdaňovania príjmov nerezidentov na území Slovenskej republiky. Prekonzultujte vlastné problémy a prípady zdaňovania príjmov v oblasti medzinárodných daňových vzťahov s uznávaným odborníkom z praxe.

Cieľová skupina

daňovým poradcom, audítorom, ekonómom, účtovníkom a pre všetkých ostatných záujemcov o danú problematiku

Obsahová náplň

  • Právny rámec zdaňovania príjmov v predmetnej oblasti (zákon dani z príjmov a jeho posledné zmeny, účel, systematika a popis zmlúv o zamedzení dvojitého zdanenia, vzťah medzi domácimi predpismi a medzinárodnými zmluvami, spôsob ich uplatňovania).
  • Posudzovanie osoby daňovníka a jej rezidencie, posudzovanie aplikovateľnosti zákona a príslušných medzinárodných zmlúv.
  • Posudzovanie zdroja, charakteru a druhu príjmov nerezidenta.
  • Posudzovanie zdaniteľnosti príjmov nerezidenta podľa zákona o dani z príjmov a príslušných medzinárodných zmlúv.
  • Posudzovanie spôsobu zdaňovania príjmov nerezidenta (povinnosti daňovníkov a platiteľov dane, zrážková daň, zabezpečenie dane, postupy, formuláre…).
  • Zdaňovanie jednotlivých druhov príjmov nerezidenta (zisky nerezidentných podnikov, príjmy zo závislej činnosti, príjmy zo služieb, príjmy umelcov a športovcov, licenčné poplatky, úroky, príjmy z prenájmu hnuteľných a nehnuteľných vecí…).
  • Diskusia v priebehu celého seminára a riešenie konkrétnych prípadov z praxe.

Lektor:
Ing. Peter Kuchár - Špecialista na oblasť medzinárodných daňových vzťahov, ktorý pracuje v Daňovej správe SR od roku 1991. Pracovne pôsobí v oblasti metodiky právneho rámca a postupov pri uplatňovaní právnych predpisov SR, medzinárodných zmlúv a legi

Termíny kurzov

21.03.2017

8.30-16.00 (Banská Bystrica)

Prihlásiť sa
07.04.2017

8.30-16.00 (Bratislava)

Prihlásiť sa
14.08.2017

8.30-16.00 (Bratislava)

Prihlásiť sa
20.09.2017

8.30-16.00 (Košice)

Prihlásiť sa
13.10.2017

8.30-16.00 (Bratislava)

Prihlásiť sa
27.10.2017

8.30-16.00 (Žilina)

Prihlásiť sa
10.11.2017

8.30-16.00 (Bratislava)

Prihlásiť sa

Kontakt a miesto konania

Kontaktné údaje
Dana Jánošíková
tel: +421 2/330 052 28
mobil: +421 915 692 889
e-mail: dana.janosikova@eseminare.sk

Adresa
Železničiarska 13, 811 04 Banská Bystrica,Bratislava,Košice,Žilina

O organizátorovi

Kontaktné údaje
tel: +421 2/330 051 31
email: dana.janosikova@dashofer.sk
web: www.eseminare.sk

Adresa
Verlag Dashöfer, s.r.o.
Železničiarska 13, Bratislava Zobraziť na mape