DETAIL KURZU

Upomínacie konanie - nový spôsob uplatňovania peňažných nárokov

Od:

BPM Slovakia, s.r.o.

Bratislava - mestská časť Staré Mesto

Popis kurzu

 1. Systematika upomínacieho konania a jeho vzťah k rozkaznému konaniu
 • upomínacie konanie a platobný rozkaz, vzťah osobitnej právnej úpravy s Civilným sporovým poriadkom
 • vecný rozsah aplikácie upomínacieho konania a výnimky z aplikácie
 1. Návrh na vydanie platobného rozkazu v upomínacom konaní
 • náležitosti návrhu a prostriedky procesného útoku
 • poplatková povinnosť a postup pri nezaplatení
 • postup po podaní návrhu na vydanie platobného rozkaz
 1. Obrana voči platobnému rozkazu a rozhodnutia
 • odpor proti platobnému rozkazu a jeho náležitosti
 • nedostatky odporu a jeho následky
 • odmietnutie odporu a zrušenie platobného rozkaz
 • povolenie splácania dlžnej sumy v splátkach a jeho účinky
 • Diskusia
Poznámka k cene

Zľava pri registrácii: 2 účastníkov z jednej spoločnost - 5 % zľava, 3 - 4 účastníkov z jednej spoločnosti - 10 % zľava, 5 a viac účastníkov z jednej spoločnosti - 15 % zľava

Kontaktná osoba

Ľubica Karetková
+421 2/202 000 78
bpm@bpm-educat.com

Hodnotenie
Organizátor