MAJSTER VO VÝROBE - VEDENIE A RIADENIE PODRIADENÝCH

Popis kurzu

Čo Vám školenie prinesie:

  • stanete sa efektívnejšími v riadení a vedení svojich podriadených,
  • budete vedieť pracovať efektívnejšie s menšou námahou a v kratšom čase,
  • budete plniť plány a dosahovať ciele načas a pod menším tlakom,
  • naučíte sa rozhodovať sa rýchlo a správne,
  • dozviete sa, ako byť obľúbený tak u podriadených ako u nadriadených,
  • zdokonalíte sa v zvládaní záťažových situácií na prevádzke,
  • ukážeme vám, ako ľahko a rýchlo riešiť konflikty,
  • naučíte sa do maximálnej miery využívať prostriedky, ktoré máte k dispozícii,
  • dozviete sa nové trendy v riadení a vedení podriadených,
  • zistíte, ako sa ľahko a rýchlo ľudí motivovať - pochopíte podstatu pochvaly ako veľmi silného motivátora,
  • poskytneme vám rady a triky, ako mať fungujúci tím,
  • ukážeme vám, ako skĺbiť limitovaný rozpočet personálnych nákladov a očakávania zamestnancov,
  • osvojíte si praktické postupy riadenia ľudí,
  • odhalíte vlastné preferencie v riadení a chyby, ktorých sa dopúšťate - dostanete odporúčania, ako sa v riadení a vedení podriadených zdokonaliť priamo v podmienkach vašej firmy. 

Pre koho je školenie určené:

  • pre majstrov vo výrobných spoločnostiach,
  • pre vedúcich zamestnancov výrobných spoločností,
  • pre teamleaderov na prevádzkach.

Obsah kurzu

  • efektívne organizovanie času na prevádzke a ako na to,
  • ako viesť podriadených k samostatnosti a neplniť za nich úlohy,
  • ako sa správne rozprávať s podriadenými,
  • kritika a pochvala a ich využitie,
  • kontrola úloh,
  • konštruktívna spätná väzba,
  • zameranie na výsledky,
  • riešenie konfliktov na pracovisku,
  • krízové situácie,
  • ako nefinančne motivovať podriadených,
  • nácvik rozhovoru s podriadeným,
  • nácvik pochvaly a kritiky,
  • sebapoznanie a poznanie podriadených.

Organizátor