Kurz: Manažér bez kravaty - MODERNÉ METÓDY VEDENIA A RIADENIA ĽUDÍ.

Popis kurzu

Byť manažérom, riadiacim pracovníkom, teamleadrom dnes nie je vôbec jednoduché. Tlak na výsledky je čím ďalej vyšší a sme zahltení zbytočnou e-mailovou a telefonickou komunikáciou. Ako s toho von? Všetko sa mení a adaptovať sa na zmeny znamená uspieť. 

Ako dosiahnuť, aby moji ľudia zmeny brali ako výzvu a snažili sa hľadať možnosti, ako prísť s návrhmi a riešeniami. Aby ma môj team podporoval a snažil sa mi pomáhať.

Chceme Vás naučiť, ako viesť svoj tím na ceste k dosahovaniu cieľov. Ako využiť moderné nástroje, ale nestať sa ich otrokom?

Ako dosiahnuť ciele? Ako motivovať svoj tím? Prečo moji podriadení robia iba to, čo im poviem! Prečo neurobia nič navyše!

Ak Vás tieto otázky trápia, nie ste jediný. Dobrá správa je, že to môžete zmeniť!

Dnešní manažéri často nemajú čas resp. ho zle využívajú v komunikácii so svojimi kolegami.

Ak ste manažér, odpovedzte prosím na 3 otázky:

 • Čo rád robí Váš podriadený?
 • Čo je jeho silná stránka?
 • Aké činnosti nenávidí a prečo?

Prosím, spýtajte sa ich to... dajte mi vedieť či ste sa"trafili". Môj mail: dusan@balanced.sk

Byť manažérom nie je také jednuché a očakávania sú vysoké. Je preto dobré investovať a naučiť sa ako z ľuďmi správne pracovať.

Viete, čo najčastejšie zamestnanci uvádzajú ako dôvod pre výpoveď z práce? Nezáujem ich nadriadených.


Cieľová skupina:

Manažéri, teamleadri, vedúci pracovníci. Obsah kurzu

 • Čo je úlohou manažéra v 21. storočí?
 • Čo sa od neho očakáva?
 • Aké vlastnosti by úspešný manažér mal mať?

Chceme Vás naučiť, ako viesť úprimný a otvorený rozhovor s Vašimi podriadenými

Ako Vás to budeme učiť? Tak ako v živote, skúsime si to!  Rozhovory s podriadenými. Praktické nácviky rozhovorov so zameraním na rozvoj podriadeného a pozitívnu zmenu.

 • Voľba správneho manažérskeho štýlu v danej situácii ako možný nástroj motivácie podriadeného. Praktické precvičovanie na konkrétnych prípadových štúdiách.
 • SMART ciele
 • Spätná väzba podriadeným
 • Ako prijať a povedať kritiku
 • Ako na seba nebrať úlohy svojich podriadených? Ako byť efektívnym manažérom a dosahovať požadované výsledky u svojich podriadených?
 • Základy správneho koučingu. Kedy využiť participatívny a kedy direktívny spôsob zadania úlohy podriadenému.
 • Umenie povedať „nie“. Ako nepristúpiť na požiadavku podriadeného a zamietnuť ju tak, aby sme napriek tomu udržali jeho motiváciu.
 • Ako priznať svoj omyl podriadeným?
 • Ako efektívne komunikovať s kolegami? Aká je moja neverbálna komunikácia smerom k mojim kolegom? Čo prezrádza?
 • Ako manažérovi pomáhajú v riadení otázky a ako aktívne počúvať?
 • Čo ak nie ste spokojný s výsledkami Vašich kolegov? Kde sa stala chyba? Ako dať právne feed-back? Aké existujú pravidlá pri pokarhaní a ako prostredníctvom pokarhania dosiahnuť pozitívnu zmenu v jednaní podriadených?
 • Kontrola, jej fungovanie a dopad.
 • Ako poskytovať pozitívnu (pochvala) a negatívnu (pokarhanie) spätnú väzbu  a ako ich využiť ako motivačný nástroj? Ako poskytovať spätnú väzbu s Helicopter View.

Plán na úspešnú zmenu.

Možnosťkombinovať s individuálnym koučingom.

Tešíme sa na Vás.Kontaktná osoba

Dušan Straňák
+421 911 895 440
dusan@balanced.sk


Organizátor