DETAIL KURZU

Colný deklarant

Od:

VIK s.r.o.

Bratislava

Popis kurzu

Colný deklarant - VIK s.r.o. - kurzy, školenia, semináreKomplexne pripraviť účastníkov kurzu na zodpovedný výkon funkcie colného deklaranta.

Každý deň je prednášaný samostatný modul.
Jednotlivé moduly je možné absolvovať aj samostatne.
Cena samostatného modulu je 170 € plus DPH.

Obsah kurzu

Colný deklarant - VIK s.r.o. - kurzy, školenia, semináre

1. modul – Colná únia, colné predpisy EÚ a SR, colné konanie

 • EÚ ako colná únia a jednotný trh
 • terminológia a základné colné predpisy
 • colné schválené určenie alebo použitie a colné režimy
 • colný dlh – vznik, zánik, vymeranie, výber, platba, zabezpečenie
 • zodpovednosť deklaranta, colné priestupky, delikty a sankcie

2. modul - Colnotarifné zatriedenie tovaru, colný sadzobník , TARIC, pôvod tovaru

 • spoločný colný sadzobník, členenie, obsah, poznámky, používanie
 • používanie databázy TARIC SK a EÚ, vyhľadávanie, kalkulačný modul, príklady
 • klasifikácia tovarov, Harmonizovaný systém, Kombinovaná nomenklatúra
 • colnotarifné zatriedenie tovaru, uplatňovanie pravidiel, príklady
 • colná hodnota a základy pôvodu tovaru

3. modul - Colná problematika v praxi

 • pravidlá vyplňovania colných vyhlásení (dovoz a vývoz)
 • colné vyhlásenia, formy, vystavovanie (dovoz, vývoz, tranzit)
 • elektronické colné konanie, náležitosti, priebeh, uplatňovanie
 • zjednodušené postupy v colnom konaní
 • aktuálne a očakávané zmeny colných predpisov – informatívne
 • záver – diskusia, užitočné weby a informácie
 • skúška a vydanie osvedčenia o absolvovaní školenia (pre absolventov všetkých troch modulov)

Kontaktná osoba


+421 910 902 070
vik@vik.sk

Hodnotenie
Organizátor