Kurz: Evidenčné listy a ohlásenie o vzniku a nakladaní s odpadom

Popis kurzu

ODPADY - Evidenčné listy a ohlásenie o vzniku a nakladaní s odpadom - VIK s.r.o. - kurzy, školenia, semináreVysvetliť účastníkom správny spôsob vedenia evidenčného listu odpadu a spôsob spracovania a podania Ohlásenia o vzniku a nakladaní s odpadom podľa vyhlášky č.366/2015 Z. z. o evidenčnej povinnosti a ohlasovacej povinnosti k zákonu o odpadoch č. 79/2015 Z. z..Obsah kurzu

ODPADY - Evidenčné listy a ohlásenie o vzniku a nakladaní s odpadom - VIK s.r.o. - kurzy, školenia, semináreNa príkladoch bude vysvetlený správny spôsob vedenia evidencie odpadov a spracovania Ohlásenia o vzniku a nakladaní s odpadom, ktoré sa zasiela orgánom štátnej správy v odpadovom hospodárstve.

Účastníci si môžu priniesť vlastné evidenčné listy odpadov a prekonzultovať individuálne problémy s ich vedením a spracovaním pre podanie ohlásenia.Kontaktná osoba


+421 911 334 598
vik@vik.sk