Bratislava

Povinnosti pôvodcu odpadov a obaly podľa nového zákona o odpadoch

Základné info
  • Termín kurzov: otvára sa podľa záujmu
  • Cena: 162 € (135 € bez DPH)
  • Organizátor: VIK s.r.o.
Prihlásiť sa na kurz

Popis kurzu

ODPADY - Povinnosti pôvodcu odpadov a obaly podľa nového zákona o odpadoch - VIK s.r.o. - kurzy, školenia, semináre
Oboznámiť účastníkov so základnými povinnosťami pôvodcu odpadov podľa nového zákona č. 79/2015 o odpadoch, platnými od 1.1.2016.

Obsahová náplň

ODPADY - Povinnosti pôvodcu odpadov a obaly podľa nového zákona o odpadoch - VIK s.r.o. - kurzy, školenia, semináre
Nakladanie s odpadmi (zákazy, príkazy, súhlasy, skúsenosti, dobré praktiky)
Nebezpečné odpady
Komunálne odpady (vrátane zelených a kuchynských odpadov)
Osobitné druhy odpadov (oleje, PCB, stavebné a demolačné odpady)
Evidencia a ohlasovanie
Rozdiely oproti požiadavkám zákona č. 223/2001 Z. z.

Termíny kurzov

Otvára sa podľa záujmu.

Cena: 162 €

Dĺžka kurzu: 8 hodín

O organizátorovi

Kontaktné údaje
tel:
+421 911 334 *** zobraziť

email:
vik@... zobraziť

web: vik.sk

Adresa
VIK s.r.o.
Ružinovská 1/4814, Bratislava Zobraziť na mape

Hodnotenie kurzu

(hlasujte)