HR MINIMUM: BEHAVIORÁLNE VEDENIE PRACOVNÉHO POHOVORU

Popis kurzu

 • Získajte odborné sebavedomie pri vedení pohovorov.
 • Osvojte si techniky ako budovanie raportu, účinné otázky, aktívne počúvanie a porozumenie signálom neverbálnej komunikácie.
 • Naučte sa efektívne pripraviť, viesť, uzavrieť a vyhodnotiť pracovný pohovor – a hlavne vybrať toho najvhodnejšieho kandidáta.

Obsah kurzu

 • Behaviorálny a kompetenčný pohovor
 • Technika STAR a iné techniky vedenia pohovoru
 • Účinné otázky (príprava, načasovanie a interpretácia)
 • Spôsoby, ako môžete ovplyvniť otvorenosť kandidáta
 • Komunikačné štýly pri pracovnom pohovore
 • Komunikačné bariéry a ako ich prekonať
 • Aktívne počúvanie
 • Čítanie verbálnych a neverbálnych signálov
 • Priestor na otázky pre kandidáta
 • Osobnosť, motivácia a rozhodovanie kandidáta

Cieľová skupina

personalisti, manažéri, ktorí si vyberajú zamestnancov do svojho tímu, zamestnanci poverení obsadzovaním voľných pozícií

Poznámka k cene

V cene sú zahrnuté štúdijné materiály a občerstvenie. Cena je zvýhodnená pri absolvovaní všetkých 3 tréningových dní (cena spolu 375 €). Fyzické osoby – zľava 20%.

Kontaktná osoba

Mária Pipová
+421 2/642 828 81
mega@megaeducation.sk

Organizátor