DETAIL KURZU

Nástroje na zabezpečenie kvality – QFD a DOE

Od:

DNV GL Business Assurance Slovakia s.r.o.

Bratislava

Popis kurzu

Učastníci kurzu porozumejú nástrojom na zabezpečenie kvality DOE a QFD a budú ich vedieť využívať v svojej praxi.

Obsah kurzu

QFD – Rozvoj funkcie kvality

 • význam a dôležitosť QFD
 • vstupy do QFD – analýza zákaznických potrieb
 • voľba tímu pre QFD
 • postup QFD (metodika)
 • praktický príklad QFD – 4 aplikačné fázy QFD
 • výstupy z QFD (väzba na FMEA, proces zlepšovania atď.)

DOE – Plánovaný experiment

 • definície a pojmy
 • význam a využitie DOE
 • tradičné a faktoriálne prístupy k navrhovániu experimentu
 • replikácia a náhodné vplyvy
 • plánovánie experimentu
 • analýza experimentu

Cieľová skupina

Kurz je určený pre všetkých, ktorí chcú získať, alebo si zvýšiť odbornú kvalifikáciu.

Kontaktná osoba

Daniela Matyášová
+421 2/444 552 82
daniela.matyasova@dnvgl.com

Hodnotenie
Organizátor