Nástroje na zabezpečenie kvality – QFD a DOE

Základné info
Prihlásiť sa na kurz

Popis kurzu

Učastníci kurzu porozumejú nástrojom na zabezpečenie kvality DOE a QFD a budú ich vedieť využívať v svojej praxi.

Cieľová skupina

Kurz je určený pre všetkých, ktorí chcú získať, alebo si zvýšiť odbornú kvalifikáciu.

Obsahová náplň

QFD – Rozvoj funkcie kvality

 • význam a dôležitosť QFD
 • vstupy do QFD – analýza zákaznických potrieb
 • voľba tímu pre QFD
 • postup QFD (metodika)
 • praktický príklad QFD – 4 aplikačné fázy QFD
 • výstupy z QFD (väzba na FMEA, proces zlepšovania atď.)

DOE – Plánovaný experiment

 • definície a pojmy
 • význam a využitie DOE
 • tradičné a faktoriálne prístupy k navrhovániu experimentu
 • replikácia a náhodné vplyvy
 • plánovánie experimentu
 • analýza experimentu

Termíny kurzov

27.04.2018

Kurz na mieru (vnútrofiremný kurz)

Kurz je možné organizovať aj pre uzavreté skupiny kde obsah, termín a miesto sa dohodne podľa požiadaviek zákazníka.

Cena bude vypočítaná na základe presnej špecifikácie objednávateľa.

Odporúčaný rozsah kurzu: 1 deň

Kontakt a miesto konania

Kontaktné údaje
Daniela Matyášová
tel:
+421 2/444 552 *** zobraziť

mobil:
+421 907 933 *** zobraziť

email:
daniela.matyasova@... zobraziť


Adresa
Trnava

O organizátorovi

Kontaktné údaje
tel:
+421 2/444 552 *** zobraziť

email:
daniela.matyasova@... zobraziť

web: www.dnvgl.sk

Adresa
DNV GL Business Assurance Slovakia s.r.o.
Sabinovská 8, Bratislava Zobraziť na mape

Hodnotenie kurzu

(hlasujte)