Hands-On with Logical Volume Manager and Mirror Disk/UX

Popis kurzu

Tento kurz pokrýva postupy nutné pre vytvorenie a spravovanie diskového subsystému HP-UX-u pomocou Logical Volume Manager-u (LVM). Účastníci získajú skúsenosti s MirrorDisk/UX pomocou použitia rôznych obnovovacích techník tak, aby sa následne dokázali postarať o redundanciu a ochranu dát proti možnému zlyhaniu diskov. Školenie sa skladá z prednášok (50%) a praktických cvičení (50%) na serveroch HP.

Obsah kurzu

At the conclusion of this course you should be able to:

  • Configure and manage LVM disks, disk groups, and logical volumes.
  • Configure striped, mirrored, and distributed logical volumes.
  • Configure LVM for optimal performance.
  • Recover failed LVM disks and volumes.
  • For more info about this course please open datasheet

Cieľová skupina

Experienced HP-UX system administrators

Poznámka k cene

36900 CZK

Kontaktná osoba

Helena Kazárová
+420 261 307 495
education.czsk@hpe.com

Organizátor