Data Protector 9.x Essentials

Základné info
Prihlásiť sa na kurz

Popis kurzu

This course provides the essential knowledge to enable storage administrators to configure and manage HP Data Protector software. The hands-on lab exercises reinforce the theory sessions to ensure a thorough understanding of backup and recovery concepts, the functionality of the software and its application to typical storage implementations.

Cieľová skupina

Obsahová náplň

 • Data Protector 9.0
 • HP Backup Navigator
 • Data Protector Management pack
 • Backup and Replication Methods
 • The Cell Concept
 • Data Protector Architecture
 • Cell Manager and Installation Server
 • Disk, Media and Integration Agents
 • Internal Database
 • Typical Data Protector session
 • Data Protector tuning
 • Data Protector licensing
 • Product Structure overview
 • License Reporting and checking
 • Concept Backup Specification
 • Configure Media Pool and Device
 • Configure and run a Backup
 • Monitor the Backup session
 • Start a Restore
 • Run a Single Session Report
 • Installation Overview, Planning and Methods
 • Cell Manager Installation on Windows
 • Cell Manager Installation on Unix
 • Client Push Installation
 • Export and Import of Clients
 • Adding Components to Clients
 • Upgrade Overview
 • Supported Upgrade Paths
 • Upgrading a Windows Cell Manager
 • Upgrading a Unix Cell Manager
 • Migrating the Cell Manager to a different platform
 • Media Pool concept
 • Media Pool Properties
 • Creating a Media Pool
 • Free Pool Concept and Implementation
 • Medium properties
 • Location Tracking and Priority
 • Formatting Tape Media
 • Vaulting with Media Pools
 • Overview
 • Logical Device concept
 • Data Protector Tape Format
 • Configure Tape based Storage Devices
 • Configure Disk based Storage Devices
 • Deduplication Devices
 • Device and Library Tools
 • Backup Specification Types
 • Backup Features
 • Static and Dynamic Device Allocation
 • Load Balancing – Object Allocation
 • Backup Mirroring
 • Create and start a Backup Specification
 • The Backup Process Flow
 • Monitor the backup session
 • Restart failed Backups
 • Schedule a Backup
 • Manage missed Job Executions
 • Performing Restores
 • Restore Sequence
 • Object and Session Restore
 • Single or Parallel Restore
 • Checkpoint Restore
 • Monitoring and Reporting
 • Session Monitoring
 • Report Categories and Delivery Methods
 • Configure and schedule Reports
 • Web Reporting Interface
 • Default Notification overview
 • Adding Notifications
 • Interactive Media Copy
 • Automated Media Operation
 • Concept Embedded database
 • Architecture
 • IDB Directory Structure
 • Internal Database Size Limits
 • Administration Tasks
 • Manage IDB Grow
 • IDB Maintenance
 • Access control
 • User Groups and User Rights
 • Adding Users and Groups
 • User Restrictions
 • LDAP Integration
 • Client and Cell Security
 • Inet Impersonation
 • Changing the Web Interface Password
 • Auditing Overview
 • Backup session auditing
 • Enhanced Event Logging
 • Disaster Recovery methods
 • Disaster Recovery phases
 • Create a Disaster Recovery Image
 • Booting the Recovery Image
 • Using the Recovery Progress Monitor
 • Disaster Recovery on Dissimilar Hardware
 • Log and Trace Files
 • Debug Traces Generation
 • Debug Log Collector
 • Troubleshoot Network issues
 • Troubleshoot Devices issues
 • Typical Backup and Restore issues
 • omnihealthcheck
 • Object Copy
 • Interactive Object Copy
 • Post Backup and scheduled Object Copy
 • Object Copy and Library Filtering
 • Automatic Device Selection
 • Copy Specification options
 • Enhanced Incremental Backups
 • Synthetic Full Backups
 • Virtual Full Backups
 • Interactive Object Consolidation
 • Post Backup and scheduled Object Consolidation
 • Consolidation Specification options
 • Use case scenarios

Termíny kurzov

Otvára sa podľa záujmu.

Kurz na mieru (vnútrofiremný kurz)

Kurz je možné organizovať aj pre uzavreté skupiny kde obsah, termín a miesto sa dohodne podľa požiadaviek zákazníka.

Cena bude vypočítaná na základe presnej špecifikácie objednávateľa.

Odporúčaný rozsah kurzu: 4 dni

Kontakt a miesto konania

Kontaktné údaje
Helena Kazárová
tel:
+420 261 307 *** zobraziť

email:
education.czsk@... zobraziť


Adresa
Za Brumlovkou 5/1559, Praha

O organizátorovi

Kontaktné údaje
tel:
+420 776 767 *** zobraziť

email:
education.czsk@... zobraziť

web: www.hpskoleni.cz

Adresa
HEWLETT-PACKARD, s.r.o.
Za Brumlovkou 5/1559, Praha Zobraziť na mape

Hodnotenie kurzu

(hlasujte)