Kurz: ITIL V3 Service Offerings and Agreements

Popis kurzu

Obsahom tohoto školenia je vysvetlenie terminológie procesov, úloh, funkcií a činností súvisejúcich s fázou Service Design životného cyklu riadenia služby IT na základe verzie 3 infraštruktúrnej knižnice ITIL. Ide o jeden z našich štyroch modulov v oblasti „Service Capability“, ktoré vychádzajú z rozdelenia úloh. Ponúkajú účastníkom získanie vyváženej znalosti najlepších postupov ITIL. Série modulov v oblasti Service Capability bude zaujímať účastníkov, ktorí majú záujem získať certifikáciu o hĺbkovej znalosti ITIL V3, najmä pokial ide o činnosti v rámci procesov a ich implementácie po dobu životného cyklu služby. Súčasťou školenia je formálne preskúšanie (komplexné preskúšanie bez možnosti použitia učebníc formou multiple-choice s ôsmimi otázkami, na ktoré je potrebné odpovedať v čase 90 minút, pre úspešné vykonanie skúšky musia študenti dosiahnuť 70% správnych odpovedí). Uvedená cena neobsahuje poplatok za certifikačnú skúšku.Obsah kurzu

Candidates can expect to gain competencies in the following upon successful completion of the education and examination components related to this certification:

 • Service Management as a Practice.
 • Processes across the Service Lifecycle pertaining to the Service Offerings and Agreement curriculum.
 • Service Portfolio Management which provides documentation for services and prospective services in business terms.
 • Service Catalogue Management which is concerned with the production and documentation of the Service Catalogue from a business and a technical viewpoint.
 • Service Level Management which sets up a Service Level Agreement (SLA) structure and ensures that all SLAs have an underpinning support structure in place.
 • Demand Management which identifies Patterns of Business Activity to enable the appropriate strategy to be implemented.
 • Supplier Management which ensures all partners and suppliers are managed in the appropriate way and includes contract management.
 • Financial Management which includes ensuring understanding of the service value and the management of all financial considerations.
 • Business Relationship Managers who have responsibility to represent customers and ensure the Service Catalogue and Portfolio have the right needs.
 • Operational activities of processes covered in other lifecycle phases such as Incident and Change Management.
 • Common Service Operation activities related to Service Offerings and Agreement.
 • Organizing for Service Operation which describe functions to be performed within Service Offerings and Agreement.
 • Service Offerings and Agreement roles and responsibilities.
 • Technology and Implementation Considerations.
 • Challenges, Critical Success Factors and risks.
 • CSI as a consequence of effective Service Offerings and Agreement.
 • Participants will also gain the knowledge necessary to prepare for the “ITIL Certificate in Service Offerings and Agreement” examination from EXIN, ISEB or APM Group. This certificate is worth 4 credits in the ITIL Version 3 Qualification Scheme. Formal examination: this is a closed book complex graded multiple-choice examination with 8 questions to be answered in 90 minutes. Students must get 70% correct in order to pass.
 • For more info about this course please open datasheetCieľová skupina

The target group of the ITIL® Certificate in Service Offerings and Agreement is:

 • Individuals who have attained the V3 ITIL Foundation certificate in Service Management, or the V3 Foundation Bridge certificate and who wish to advance to higher level ITIL certifications.
 • Individuals who require a deep understanding of ITIL® Certificate in the Service Offerings and Agreement processes and how it may be used to enhance the quality of IT service support within an organization.
 • IT professionals that are working within an organization that has adopted and adapted ITIL® who need to be informed about and thereafter contribute to an ongoing service improvement programme.
 • Operational staff involved in Service Portfolio Management; Service Catalogue Management; Service Level Management; Demand Management; Supplier Management; Financial Management and Business Relationship Management who wish to enhance their role-based capabilities. This may include but is not limited to, IT professionals, business managers and business process owners.Poznámka k cene

36900 CZKKontaktná osoba

Helena Kazárová
+420 261 307 495
education.czsk@hpe.com


Organizátor