Kurz: ITIL V3 Release, Control and Validation

Popis kurzu

Toto školenie sa podobne zaoberá procesmi a nástrojmi podpory prechodu služieb a ich súčastí. Ide o procesy Change Management, Release and Deployment Management, Service Validation and Testing, Service Asset and Configuration Management, Request Fulfillment, Service Evaluation and Knowledge Management. Podrobne sú preberané aspekty implementácie a technológie. Súčasťou školenia je formálne preskúšanie (komplexné preskúšanie bez možnosti použitia učebníc formou multiple-choice s ôsmimi otázkami, na ktoré je potrebné odpovedať v čase 90 minút, pre úspešné vykonanie skúšky musia študenti dosiahnuť 70% správnych odpovedí). Uvedená cena neobsahuje poplatok za certifikačnú skúšku. Pri úspešnom absolvovaní tohoto školenia má účastník nárok na zisk 36 bodov PDU pre získanie či udržanie certifikácie PMI® podľa stupňa PMP®.Obsah kurzu

Upon successful completion of this course participants will understand:

 • The importance of the concept of Service Management as a Practice.
 • The activities, methods and functions used in each of the ITIL Release, Control and Validation processes as well as the process roles and responsibilities.
 • How to use Knowledge Management to enhance ongoing decision support and service delivery capability.
 • The importance of the Release, Control and Validation capabilities in realizing successful service transition.
 • How the ITIL Release, Control and Validation processes interacts with other Lifecycle processes.
 • Continual Service Improvement as a consequence of the ITIL Release, Control and Validation processes and functions.
 • The technology and implementation considerations, as well as the challenges, critical success factors and risks surrounding ITIL Release, Control and Validation. Participants will also gain the knowledge necessary to prepare for the “ITIL Certificate in Release, Control and Validation” examination from EXIN, ISEB or APM Group. This certificate is worth 4 credits in the ITIL Version 3 Qualification Scheme.
 • Formal examination: this is a closed book complex graded multiple-choice examination with 8 questions to be answered in 90 minutes. Students must get 70% correct in order to pass.
 • For more info about this course please open datasheetCieľová skupina

 • IT professionals who require a deep understanding of Release, Control and Validation processes and how they may be used to enhance the quality of IT service support within an organization
 • Operational staff involved in the activities of the following processes and/or functions: Change Management, Release and Deployment Management, Service Validation and Testing, Service Asset and Configuration Management, Request Fulfilment, Service Evaluation and Knowledge ManagementPoznámka k cene

36900 CZKKontaktná osoba

Helena Kazárová
+420 261 307 495
education.czsk@hpe.com


Organizátor