ITIL V3 Planning, Protection & Optimization

Základné info
Prihlásiť sa na kurz

Popis kurzu

Obsahom tohoto školenia je vysvetlenie terminológie procesov, úloh, funkcií a činností súvisejúcich s fázami Service Strategy a Service Design životného cyklu riadenia služby IT na základe verzie 3 infraštruktúrnej knižnice ITIL. Školenie je súčasťou línie Capability Stream ponúkajúce účastníkom získanie vyvážených znalostí najlepších – každodenne používaných postupov ITIL. Hlavným zameraním školenia je procesná činnosť, vykonávanie a používanie v priebehu životného cyklu služby. Súčasťou školenia je formálne preskúšanie (komplexné preskúšanie bez možnosti použitia učebníc formou multiple-choice s ôsmimi otázkami, na ktoré je potrebné odpovedať v čase 90 minút, pre úspešné vykonanie skúšky musia študenti dosiahnuť 70% správnych odpovedí). Uvedená cena neobsahuje poplatok za certifikačnú skúšku.

Cieľová skupina

 • IT professionals who require a deep understanding of Planning, Protection & Optimization processes and how they may be used to enhance the quality of IT service support within an organization
 • IT professionals working with an organization that has adopted and adapted ITIL® who need to be informed about and thereafter contribute to an ongoing service improvement program
 • Operational staff involved in the activities of the following processes: Capacity, Availability, IT Service Continuity, Information Security, Demand and Risk Management, who wish to enhance their role-based capabilities
 • Individuals seeking the ITIL Expert in ITSM for which this qualification is one of the prerequisite modules

Obsahová náplň

Upon successful completion of this course participants will understand:

 • The importance of the concept of Service Management as a Practice
 • The activities, methods and functions used in each ITIL® Planning, Protection & Optimization process as well as the process roles and responsibilities
 • Capacity and Availability Management as a capability to realize successful service design
 • IT Service Continuity Management as a capability to support overall Business Continuity Management
 • Information Security Management as part of the overall Corporate Governance framework
 • Technology and Implementation Considerations, as well as the Challenges, Critical Success Factors and Risks surrounding ITIL® Planning, Protection & Optimization Participants will also gain the knowledge necessary to prepare for the “ITIL® Planning, Protection & Optimization” examination from EXIN, ISEB or APM Group. This certificate is worth 4 credits in the ITIL Version 3 Qualification Scheme.
 • Formal examination: this is a closed book complex graded multiple-choice examination with 8 questions to be answered in 90 minutes. Students must get 70% correct in order to pass.
 • For more info about this course please open datasheet

Termíny kurzov

16.10.2017 - 20.10.2017

Kurz na mieru (vnútrofiremný kurz)

Kurz je možné organizovať aj pre uzavreté skupiny kde obsah, termín a miesto sa dohodne podľa požiadaviek zákazníka.

Cena bude vypočítaná na základe presnej špecifikácie objednávateľa.

Odporúčaný rozsah kurzu: 5 dní

Kontakt a miesto konania

Kontaktné údaje
Helena Kazárová
tel:
+420 261 307 *** zobraziť

email:
education.czsk@... zobraziť


Adresa
Galvaniho 7, Bratislava

O organizátorovi

Kontaktné údaje
tel:
+420 776 767 *** zobraziť

email:
education.czsk@... zobraziť

web: www.hpskoleni.cz

Adresa
HEWLETT-PACKARD, s.r.o.
Za Brumlovkou 5/1559, Praha Zobraziť na mape

Hodnotenie kurzu

(hlasujte)