ITIL V3 Planning, Protection & Optimization

Základné info
Prihlásiť sa na kurz

Popis kurzu

Obsahom tohoto školenia je vysvetlenie terminológie procesov, úloh, funkcií a činností súvisejúcich s fázami Service Strategy a Service Design životného cyklu riadenia služby IT na základe verzie 3 infraštruktúrnej knižnice ITIL. Školenie je súčasťou línie Capability Stream ponúkajúce účastníkom získanie vyvážených znalostí najlepších – každodenne používaných postupov ITIL. Hlavným zameraním školenia je procesná činnosť, vykonávanie a používanie v priebehu životného cyklu služby. Súčasťou školenia je formálne preskúšanie (komplexné preskúšanie bez možnosti použitia učebníc formou multiple-choice s ôsmimi otázkami, na ktoré je potrebné odpovedať v čase 90 minút, pre úspešné vykonanie skúšky musia študenti dosiahnuť 70% správnych odpovedí). Uvedená cena neobsahuje poplatok za certifikačnú skúšku.

Cieľová skupina

 • IT professionals who require a deep understanding of Planning, Protection & Optimization processes and how they may be used to enhance the quality of IT service support within an organization
 • IT professionals working with an organization that has adopted and adapted ITIL® who need to be informed about and thereafter contribute to an ongoing service improvement program
 • Operational staff involved in the activities of the following processes: Capacity, Availability, IT Service Continuity, Information Security, Demand and Risk Management, who wish to enhance their role-based capabilities
 • Individuals seeking the ITIL Expert in ITSM for which this qualification is one of the prerequisite modules

Obsahová náplň

Upon successful completion of this course participants will understand:

 • The importance of the concept of Service Management as a Practice
 • The activities, methods and functions used in each ITIL® Planning, Protection & Optimization process as well as the process roles and responsibilities
 • Capacity and Availability Management as a capability to realize successful service design
 • IT Service Continuity Management as a capability to support overall Business Continuity Management
 • Information Security Management as part of the overall Corporate Governance framework
 • Technology and Implementation Considerations, as well as the Challenges, Critical Success Factors and Risks surrounding ITIL® Planning, Protection & Optimization Participants will also gain the knowledge necessary to prepare for the “ITIL® Planning, Protection & Optimization” examination from EXIN, ISEB or APM Group. This certificate is worth 4 credits in the ITIL Version 3 Qualification Scheme.
 • Formal examination: this is a closed book complex graded multiple-choice examination with 8 questions to be answered in 90 minutes. Students must get 70% correct in order to pass.
 • For more info about this course please open datasheet

Termíny kurzov

Otvára sa podľa záujmu.

Kurz na mieru (vnútrofiremný kurz)

Kurz je možné organizovať aj pre uzavreté skupiny kde obsah, termín a miesto sa dohodne podľa požiadaviek zákazníka.

Cena bude vypočítaná na základe presnej špecifikácie objednávateľa.

Odporúčaný rozsah kurzu: 5 dní

Kontakt a miesto konania

Kontaktné údaje
Helena Kazárová
tel:
+420 261 307 *** zobraziť

email:
education.czsk@... zobraziť


Adresa
Galvaniho 7, Bratislava

O organizátorovi

Kontaktné údaje
tel:
+420 776 767 *** zobraziť

email:
education.czsk@... zobraziť

web: www.hpskoleni.cz

Adresa
HEWLETT-PACKARD, s.r.o.
Za Brumlovkou 5/1559, Praha Zobraziť na mape

Hodnotenie kurzu

(hlasujte)