Kurz: ITIL V3 Service Design

Popis kurzu

Toto školenie vedie nielen k získaniu samostatnej kvalifikácie pre oblasť Service Design, avšak je zároveň jedným z modulov životného cyklu vedúceho k získaniu kvalifikácie odborné úrovne ITIL Expert. Školenie sa zaoberá všetkými aspektami oblasti Service Design a vychádza z manuálu ITIL V3. Súčasťou školenia je formálne preskúšanie (komplexné preskúšanie bez možnosti použitia učebníc formou multiple-choice s ôsmimi otázkami, na ktoré je potrebné odpovedať v čase 90 minút, pre úspešné vykonanie skúšky musia študenti dosiahnuť 70% správnych odpovedí). Uvedená cena neobsahuje poplatok za certifikačnú skúšku.Obsah kurzu

Upon successful completion of this course participants will:

  • Gain a thorough understanding of the managerial and supervisory issues regarding IT Service Design processes and activities.
  • Be able to understand the important interfaces between Service Design and the other stages within the ITIL Service Lifecycle.
  • Be prepared to sit the formal ITIL Service Design examination.
  • Formal examination: this is a closed book complex graded multiple-choice examination with 8 questions to be answered in 90 minutes. Students must get 70% correct in order to pass.
  • For more info about this course please open datasheetCieľová skupina

All IT Staff, system and network administrators, application design and support staff, managers and executives who are responsible for the delivery and support of IT services in an organization. The course will be of particular interest to staff working or managing an IT Service Design role or wishing to include this module as part of their ITIL expert qualification.Poznámka k cene

27060 CZKKontaktná osoba

Helena Kazárová
+420 261 307 495
education.czsk@hpe.com


Organizátor